Tuyển dụng

1. Nghề nghiệp của Bạn là gì?
2. Tình trạng hôn nhân của Bạn?
3. Nhu cầu tài chính mỗi tháng cho Bạn và gia đình như thế nào?
4. Bạn có hài lòng về công việc & thu nhập hiện nay không?
Mong muốn thu nhập của bạn như thế nào?
5. Những yếu tố nào sau đây là quan trọng cho sự lựa chọn nghề nghiệp của Bạn?
6. Công việc hiện nay có đáp ứng những mong muốn nêu trên của bạn không?
7. Bạn có sẵn sàng tìm hiểu một cơ hội nghề nghiệp để biến những mong đợi của Bạn trở thành hiện thực?