TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

20/08/2018 11:10

NGỌC YẾN EPOS TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

- Số lượng: 2

- Mô tả công việc: Quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề về hành chính - nhân sự; Theo dõi giám sát công tác bảo quản tài sản cố định; Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ, pháp lý, tổ chức hành chính, các thủ tục - quy trình…..; Các công việc khác liên quan đến chuyên môn.

- Yêu cầu: Nam/Nữ độ tuổi từ 30-45; tốt nghiệp trình độ đại học. Thời gian làm việc linh hoạt.

- Ưu tiên: Các ứng viên sử dụng thành thạo CN-TT; Các ứng viên có kinh nghiệm quản lý; Bổ nhiệm ngang các trưởng phòng khối ngân hàng/quản lý tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn HN; Ưu tiên hộ khẩu Hà Nội (Ưu tiên khu vực Đông Anh).

- Quyền lợi: Lương cứng 10 triệu/tháng. Hoa hồng Quản lý 5%; Đảm bảo mọi quyền lợi về bảo hiểm, lao động theo quy định của pháp luật ; Được đào tạo kiến thức về Luật - Kinh doanh Bảo hiểm. 

-----------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

 

 
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

20/08/2018 11:10

NGỌC YẾN EPOS TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH 

- Số lượng: 2

- Mô tả công việc: Quản lý, kiểm tra và xử lý các vấn đề về hành chính - nhân sự; Theo dõi giám sát công tác bảo quản tài sản cố định; Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ các vấn đề liên quan đến nhân sự, chế độ, pháp lý, tổ chức hành chính, các thủ tục - quy trình…..; Các công việc khác liên quan đến chuyên môn.

- Yêu cầu: Nam/Nữ độ tuổi từ 30-45; tốt nghiệp trình độ đại học. Thời gian làm việc linh hoạt.

- Ưu tiên: Các ứng viên sử dụng thành thạo CN-TT; Các ứng viên có kinh nghiệm quản lý; Bổ nhiệm ngang các trưởng phòng khối ngân hàng/quản lý tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn HN; Ưu tiên hộ khẩu Hà Nội (Ưu tiên khu vực Đông Anh).

- Quyền lợi: Lương cứng 10 triệu/tháng. Hoa hồng Quản lý 5%; Đảm bảo mọi quyền lợi về bảo hiểm, lao động theo quy định của pháp luật ; Được đào tạo kiến thức về Luật - Kinh doanh Bảo hiểm. 

-----------------------------------------

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8