Tuyển dụng nhân viên Marketing

03/12/2018 20:22

Epos Global cần tuyển vị trí: Nhân viên Marketing 

1, Chế độ đãi ngộ: 

- Lương trên 10 Triệu 

- Hưởng chính sách hợp đồng lao động theo quy định nhà nước

- Đào tạo kỹ năng theo chương trình lãnh đạo (Quốc tế và Trong nước)

- Tham gia các chương trình nâng cao kiến thức trong ngành bảo hiểm.

2, Ưu tiên:

- Từng làm cho Bất Động Sản, Bảo hiểm, Tín dụng, Ngân hàng

- Có khả năng viết bài tốt

3, Yêu cầu:

Nhận mọi đối tượng, độ tuổi 20 tuổi trở lên.

4, Liên hệ với Epos Global:

- Miss Hải Anh: 084.9355.686

- Mail: haianhepos.hanoi@gmail.com

- Địa chỉ: 76/8 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Tuyển dụng nhân viên Marketing

03/12/2018 20:22

Epos Global cần tuyển vị trí: Nhân viên Marketing 

1, Chế độ đãi ngộ: 

- Lương trên 10 Triệu 

- Hưởng chính sách hợp đồng lao động theo quy định nhà nước

- Đào tạo kỹ năng theo chương trình lãnh đạo (Quốc tế và Trong nước)

- Tham gia các chương trình nâng cao kiến thức trong ngành bảo hiểm.

2, Ưu tiên:

- Từng làm cho Bất Động Sản, Bảo hiểm, Tín dụng, Ngân hàng

- Có khả năng viết bài tốt

3, Yêu cầu:

Nhận mọi đối tượng, độ tuổi 20 tuổi trở lên.

4, Liên hệ với Epos Global:

- Miss Hải Anh: 084.9355.686

- Mail: haianhepos.hanoi@gmail.com

- Địa chỉ: 76/8 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội