Nhân viên

Tuyển dụng nhân viên Telesale
Epos Global cần tuyển vị trí: Nhân viên Telesale 1, Chế độ đãi ngộ:  - Lương trên 10 Triệu  - Hưởng chính sách hợp đồng lao động theo quy định nhà nước - Đào tạo kỹ năng theo chương trình lãnh đạo (Quốc tế và Trong nước) - Tham gia các chương trình nâng cao kiến thức trong ngành bảo hiểm.
1
Tuyển dụng nhân viên Marketing
Epos Global cần tuyển vị trí: Nhân viên Marketing  1, Chế độ đãi ngộ:  - Lương trên 10 Triệu  - Hưởng chính sách hợp đồng lao động theo quy định nhà nước - Đào tạo kỹ năng theo chương trình lãnh đạo (Quốc tế và Trong nước) - Tham gia các chương trình nâng cao kiến thức trong ngành bảo hiểm.
2
Tuyển dụng đại lý tư vấn bảo hiểm
Epos Global liên tục tuyển dụng các vị trí đại lý bảo hiểm
3