NHỮNG LÝ DO MÀ BẠN LUÔN CẦN ĐẾN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

13/03/2019 16:56

Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp con người giải quyết những khó khăn trong tương lai. Bảo hiểm nhân thọ được ví như: " LÁ BÙA HỘ MỆNH CỦA MỖI GIA ĐÌNH". Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao mà bạn cần tham gia bảo hiểm:

1. Ngày nay xã hội phát triển không ngừng đồng thời việc ô  nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn ngày một tăng cao khiến chúng ta dễ mắc các căn bệnh nguy hiểm và chi phí phải trả cho việc điều trị bệnh rất cao. BẢO HIỂM NHÂN THỌ không có khả năng  ngăn chặn các tai nạn hay chữa bệnh, nhưng có thể bảo vệ bạn và những người thân yêu trong gia đình trước những rủi ro tài chính như: CHI TRẢ TIỀN VIỆN PHÍ, ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

2.Việc mua BẢO HIỂM cho con từ khi còn nhỏ sẽ đảm bảo con bạn có một quỹ tiết kiệm dành riêng cho học vấn trong tương lai của con, cho dù bố/ mẹ khồng còn đồng hành cùng gia đình thì tương lai học vấn của con vẫn được đảm bảo

3. Là người trụ cột chính trong gia đình, khi những người thân đều sống dựa vào nguồn chu cấp chính từ bạn. Nhưng nếu không may điều bất trắc xảy ra thì ai sẽ là người lo cho tương lai học hành của con? Ai chi trả các khoản tiền nợ, tiền sinh hoạt hàng tháng? Hãy có kế hoạch bảo vệ tài chính cho gia đình bạn sớm nhất trước khi những rủi ro có thể xảy ra.

4. Tại Việt Nam, vẫn có nhiều người phải làm việc để kiếm sống mặc dù đã ngoài 60, thậm chí còn không nhận được sự hỗ trợ từ con cái. Hãy tiết kiệm cho hưu trí càng sớm để bạn có thể an tâm tận hưởng quãng thời gian thật đẹp ben những người thân yêu khi về già.
NHỮNG LÝ DO MÀ BẠN LUÔN CẦN ĐẾN BẢO HIỂM NHÂN THỌ

13/03/2019 16:56

Bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp con người giải quyết những khó khăn trong tương lai. Bảo hiểm nhân thọ được ví như: " LÁ BÙA HỘ MỆNH CỦA MỖI GIA ĐÌNH". Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao mà bạn cần tham gia bảo hiểm:

1. Ngày nay xã hội phát triển không ngừng đồng thời việc ô  nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn ngày một tăng cao khiến chúng ta dễ mắc các căn bệnh nguy hiểm và chi phí phải trả cho việc điều trị bệnh rất cao. BẢO HIỂM NHÂN THỌ không có khả năng  ngăn chặn các tai nạn hay chữa bệnh, nhưng có thể bảo vệ bạn và những người thân yêu trong gia đình trước những rủi ro tài chính như: CHI TRẢ TIỀN VIỆN PHÍ, ĐIỀU TRỊ BỆNH VIỆN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

2.Việc mua BẢO HIỂM cho con từ khi còn nhỏ sẽ đảm bảo con bạn có một quỹ tiết kiệm dành riêng cho học vấn trong tương lai của con, cho dù bố/ mẹ khồng còn đồng hành cùng gia đình thì tương lai học vấn của con vẫn được đảm bảo

3. Là người trụ cột chính trong gia đình, khi những người thân đều sống dựa vào nguồn chu cấp chính từ bạn. Nhưng nếu không may điều bất trắc xảy ra thì ai sẽ là người lo cho tương lai học hành của con? Ai chi trả các khoản tiền nợ, tiền sinh hoạt hàng tháng? Hãy có kế hoạch bảo vệ tài chính cho gia đình bạn sớm nhất trước khi những rủi ro có thể xảy ra.

4. Tại Việt Nam, vẫn có nhiều người phải làm việc để kiếm sống mặc dù đã ngoài 60, thậm chí còn không nhận được sự hỗ trợ từ con cái. Hãy tiết kiệm cho hưu trí càng sớm để bạn có thể an tâm tận hưởng quãng thời gian thật đẹp ben những người thân yêu khi về già.