Bảo hiểm Sức khỏe - Có gì khác với bảo hiểm y tế

18/03/2019 15:36

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe được coi là chỗ dựa tài chính vững chắc khi bản thân và gia đình bạn gặp phải rủi ro, tai nạn bất ngờ, không lường trước được hoặc không may mắc các bệnh hiểm nghèo. 

Sự tham gia của các khách hàng với sản phẩm này là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Hầu hết các gói sản phẩm mà các công ty bảo hiểm đưa ra đều đã có sẵn quyền lợi, các khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân và gia đình sẽ lựa chọn các gói quyền lợi có sẵn đó.

Đặc điểm của bảo hiểm sức khỏe là thời hạn hợp đồng chỉ 1 năm, đóng phí 1 lần duy nhất để hưởng quyền lợi. Nếu muốn tiếp tục hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm, khách hàng cần tái tục bảo hiểm (hiểu đơn giản là gia hạn, đóng phí để sản phẩm tiếp tục có hiệu lực).

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe được phân ra thành 3 loại bảo hiểm chính:

 • Bảo hiểm tai nạn con người;
 • Bảo hiểm y tế;
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
 • Bảo hiểm sức khỏe có điểm gì khác với bảo hiểm y tế?

  Điểm nổi trội nhất mà bảo hiểm y tế có được là sự bảo hộ từ Nhà nước. Bảo hiểm y tế mang tính xã hội, phi lợi nhuận, là sự đảm bảo chính sách an sinh xã hội của nhà nước, chăm lo cho đời sống sức khỏe của nhân dân.

  Còn bảo hiểm sức khỏe tuy mang tính lợi nhuận nhưng nó hướng đến sự bảo vệ toàn diện cho các khách hàng. Quyền lợi mà bảo hiểm sức khỏe mang lại đều hướng đến sự bảo vệ tài chính cũng như sức khỏe của người sử dụng.

  Sau đây là sự khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế mà nhiều người nên biết:

  Tiêu chí

  Bảo hiểm sức khỏe

  Bảo hiểm y tế

  Tính bắt buộc

  Không bắt buộc

  Bắt buộc với các đối tượng được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

  Phạm vi quyền lợi

  Đa dạng, được chọn lựa cho phù hợp với nhu cầu.

  Được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

  Hạn mức bồi thường

  Lớn, có thể lên hàng tỷ đồng.

  Tỷ lệ thuận với mức phí khách hàng đóng vào.

  Được chi trả từ 40-100% tiền viện phí.

  Chi trả tối đa 45 lần mức lương cơ bản.

  Chi phí

  Linh hoạt tùy theo nhu cầu

  Phụ thuộc vào lương cơ bản

  Phạm vi áp dụng

  Xuyên quốc gia

  Trong lãnh thổ Việt Nam

  Quyền lợi đặc biệt

  Hỗ trợ chi phí vận chuyển y tế

  Không có

  Dịch vụ chăm sóc tại nhà

  Không có


  Có thể thấy bảo hiểm sức khỏe đem lại rất nhiều lợi ích và quyền lợi cho các khách hàng tham gia bảo hiểm. Hãy tham gia bảo hiểm sức khỏe ngay bây giờ để viện phí hay chi phí chữa trị không còn là gánh nặng
Bảo hiểm Sức khỏe - Có gì khác với bảo hiểm y tế

18/03/2019 15:36

Bảo hiểm sức khỏe là gì?

Bảo hiểm sức khỏe là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm bị thương tật, tai nạn, ốm đau, bệnh tật hoặc chăm sóc sức khỏe được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Bảo hiểm sức khỏe được coi là chỗ dựa tài chính vững chắc khi bản thân và gia đình bạn gặp phải rủi ro, tai nạn bất ngờ, không lường trước được hoặc không may mắc các bệnh hiểm nghèo. 

Sự tham gia của các khách hàng với sản phẩm này là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc. Hầu hết các gói sản phẩm mà các công ty bảo hiểm đưa ra đều đã có sẵn quyền lợi, các khách hàng tùy thuộc vào nhu cầu của bản thân và gia đình sẽ lựa chọn các gói quyền lợi có sẵn đó.

Đặc điểm của bảo hiểm sức khỏe là thời hạn hợp đồng chỉ 1 năm, đóng phí 1 lần duy nhất để hưởng quyền lợi. Nếu muốn tiếp tục hưởng quyền lợi của gói bảo hiểm, khách hàng cần tái tục bảo hiểm (hiểu đơn giản là gia hạn, đóng phí để sản phẩm tiếp tục có hiệu lực).

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm, bảo hiểm sức khỏe được phân ra thành 3 loại bảo hiểm chính:

 • Bảo hiểm tai nạn con người;
 • Bảo hiểm y tế;
 • Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe
 • Bảo hiểm sức khỏe có điểm gì khác với bảo hiểm y tế?

  Điểm nổi trội nhất mà bảo hiểm y tế có được là sự bảo hộ từ Nhà nước. Bảo hiểm y tế mang tính xã hội, phi lợi nhuận, là sự đảm bảo chính sách an sinh xã hội của nhà nước, chăm lo cho đời sống sức khỏe của nhân dân.

  Còn bảo hiểm sức khỏe tuy mang tính lợi nhuận nhưng nó hướng đến sự bảo vệ toàn diện cho các khách hàng. Quyền lợi mà bảo hiểm sức khỏe mang lại đều hướng đến sự bảo vệ tài chính cũng như sức khỏe của người sử dụng.

  Sau đây là sự khác biệt cơ bản nhất giữa bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm y tế mà nhiều người nên biết:

  Tiêu chí

  Bảo hiểm sức khỏe

  Bảo hiểm y tế

  Tính bắt buộc

  Không bắt buộc

  Bắt buộc với các đối tượng được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

  Phạm vi quyền lợi

  Đa dạng, được chọn lựa cho phù hợp với nhu cầu.

  Được quy định trong luật Bảo hiểm Y tế.

  Hạn mức bồi thường

  Lớn, có thể lên hàng tỷ đồng.

  Tỷ lệ thuận với mức phí khách hàng đóng vào.

  Được chi trả từ 40-100% tiền viện phí.

  Chi trả tối đa 45 lần mức lương cơ bản.

  Chi phí

  Linh hoạt tùy theo nhu cầu

  Phụ thuộc vào lương cơ bản

  Phạm vi áp dụng

  Xuyên quốc gia

  Trong lãnh thổ Việt Nam

  Quyền lợi đặc biệt

  Hỗ trợ chi phí vận chuyển y tế

  Không có

  Dịch vụ chăm sóc tại nhà

  Không có


  Có thể thấy bảo hiểm sức khỏe đem lại rất nhiều lợi ích và quyền lợi cho các khách hàng tham gia bảo hiểm. Hãy tham gia bảo hiểm sức khỏe ngay bây giờ để viện phí hay chi phí chữa trị không còn là gánh nặng