Trang thông tin trực tuyến dành cho Bên mua bảo hiểm của Manulife Việt Nam

13/09/2018 16:07

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng, kể từ ngày 01/01/2016, Manulife Việt Nam chính thức ra mắt Manuconnect - trang thông tin trực tuyến dành cho Bên mua bảo hiểm. Những khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife cũng có thể truy cập vào trang Web từ ngày 1/1/2016.

Để trải nghiệm dịch vụ này, khách hàng có thể truy cập qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại www.manulife.com.vn hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ: hopdongcuatoi.manulife.com.vn. Bằng việc triển khai dịch vụ trực tuyến này, Manulife Việt Nam cung cấp rất nhiều tiện ích nổi bật đến Khách hàng như:
- Thao tác đăng ký trực tuyến đơn giản, nhanh chóng.
- Tài khoản sử dụng riêng tư và bảo mật.
- Dễ dàng tra cứu toàn bộ thông tin và lịch sử các giao dịch thay đổi Hợp đồng.

Ngoài ra, Khách hàng cũng nhận được các Thư thông báo cập nhật nhất liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của mình.

Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục mang đến cho Khách hàng những dịch vụ vượt trội hơn nữa thông qua việc không ngừng phát triển trang thông tin trực tuyến này.

.Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: info.epos@gmail.com 
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Trang thông tin trực tuyến dành cho Bên mua bảo hiểm của Manulife Việt Nam

13/09/2018 16:07

Với mong muốn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Khách hàng, kể từ ngày 01/01/2016, Manulife Việt Nam chính thức ra mắt Manuconnect - trang thông tin trực tuyến dành cho Bên mua bảo hiểm. Những khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife cũng có thể truy cập vào trang Web từ ngày 1/1/2016.

Để trải nghiệm dịch vụ này, khách hàng có thể truy cập qua trang thông tin điện tử chính thức của Công ty tại www.manulife.com.vn hoặc truy cập trực tiếp tại địa chỉ: hopdongcuatoi.manulife.com.vn. Bằng việc triển khai dịch vụ trực tuyến này, Manulife Việt Nam cung cấp rất nhiều tiện ích nổi bật đến Khách hàng như:
- Thao tác đăng ký trực tuyến đơn giản, nhanh chóng.
- Tài khoản sử dụng riêng tư và bảo mật.
- Dễ dàng tra cứu toàn bộ thông tin và lịch sử các giao dịch thay đổi Hợp đồng.

Ngoài ra, Khách hàng cũng nhận được các Thư thông báo cập nhật nhất liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm của mình.

Trong thời gian sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục mang đến cho Khách hàng những dịch vụ vượt trội hơn nữa thông qua việc không ngừng phát triển trang thông tin trực tuyến này.

.Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: info.epos@gmail.com 
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8