Top 12 cuộc thi Vua Marketing

08/11/2018 18:02

Chương trình dưới sự tài trợ từ Epos Manulife cùng CLB Học viện Tài Chính, luôn dõi theo những chặng đường của các bạn để tìm ra Vua Marketing xuất sắc nhất.

Ngọc Yến Epos xin chúc 12 bạn xuất sắc tranh tài vòng cuối của cuộc thi "Vua Marketing 2018" bình tĩnh và tự tin. Chúc cho đêm chung kết diễn ra thành công tốt đẹp.

#ngocyenepos
#eposmanulife

 
Top 12 cuộc thi Vua Marketing

08/11/2018 18:02

Chương trình dưới sự tài trợ từ Epos Manulife cùng CLB Học viện Tài Chính, luôn dõi theo những chặng đường của các bạn để tìm ra Vua Marketing xuất sắc nhất.

Ngọc Yến Epos xin chúc 12 bạn xuất sắc tranh tài vòng cuối của cuộc thi "Vua Marketing 2018" bình tĩnh và tự tin. Chúc cho đêm chung kết diễn ra thành công tốt đẹp.

#ngocyenepos
#eposmanulife