Thư mời tham gia chương trình "CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP, LÀM CHỦ CUỘC SỐNG"

20/11/2018 16:36

Kính gửi quý khách hàng, những đại lý tương lai tham gia chương trình "Cơ hội nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống". Đây là chương trình lớn giúp bạn có thể tham gia trở thành các đại lý tư vấn viên chuyên nghiệp, giúp các bạn hiểu hơn về bảo hiểm và Tập đoàn Manulife Việt Nam. Đây là cơ hội lớn giúp bạn hiểu hơn về tài chính cũng như hiểu sâu hơn về bảo hiểm nhân thọ.

Kính mời quý khách tham gia chương trình vào 14h ngày 24/11/2018 tại 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 


Nếu có nhu cầu về tư vấn tài chính đừng ngần ngại liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com 
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng:

https://goo.gl/cYsjkb

- https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Thư mời tham gia chương trình "CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP, LÀM CHỦ CUỘC SỐNG"

20/11/2018 16:36

Kính gửi quý khách hàng, những đại lý tương lai tham gia chương trình "Cơ hội nghề nghiệp, làm chủ cuộc sống". Đây là chương trình lớn giúp bạn có thể tham gia trở thành các đại lý tư vấn viên chuyên nghiệp, giúp các bạn hiểu hơn về bảo hiểm và Tập đoàn Manulife Việt Nam. Đây là cơ hội lớn giúp bạn hiểu hơn về tài chính cũng như hiểu sâu hơn về bảo hiểm nhân thọ.

Kính mời quý khách tham gia chương trình vào 14h ngày 24/11/2018 tại 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 


Nếu có nhu cầu về tư vấn tài chính đừng ngần ngại liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com 
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng:

https://goo.gl/cYsjkb

- https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8