Hợp đồng bảo hiểm là gì? Chứa đựng những thông tin gì?

09/01/2019 14:28

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm chứa những nội dung gì?

1, Đối tượng bảo hiểm

2, Phạm vi bảo hiểm/ điều kiện bảo hiểm/ điều khoản bảo hiểm

3, Số tiền bảo hiểm 

4, Địa chỉ doanh nghiệp bảo hiểm/ Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng

5, Phương thức đóng phí/ Thời hạn bảo hiểm/ Mức phí bảo hiểm

6, Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

7, Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

8, Một số nội dung khác do các bên tự thỏa thuận

9, Quy định về giải quyết tranh chấp 

10, Ngày tháng năm giao kết hợp đồng

Đây là một cấu trúc mẫu cho 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nội dung thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ như nêu trên khi khách hàng được nhận bộ hợp đồng đầy đủ. 

Trách nhiệm Đại lý cung cấp thông tin tới khách hàng

Có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác từ 2 phía: Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm

- Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm khi một trong 2 bên cung cấp thông tin không chính xác. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng

Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu hóa

1, Thời hạn giao kết hợp đồng bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

2, Bên mua bảo hiểm hoặc Doanh nghiệp bảo hiểm có hanh vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3, Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm 

4, Ở thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng Bảo hiểm không tồn tại. 

5, Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Những điều khoản mẫu trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife

Trên đây là những điều khoản mẫu và 1 phần nội dung nhỏ trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoàn chỉnh, do vậy chỉ mang tính tham khảo. Vì vậy khách hàng hãy vui lòng đọc bộ hợp đồng được cấp và xem xét kỹ lưỡng trong 21 ngày sẽ chính xác hơn cho chính bản thân bạn. 

--------------------------------

Liên hệ với Epos GLobal để được tư vấn miễn phí thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

Quỹ đầu tư tài chính

 
Hợp đồng bảo hiểm là gì? Chứa đựng những thông tin gì?

09/01/2019 14:28

Hợp đồng bảo hiểm là gì?

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm, trong đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn Doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Hợp đồng bảo hiểm chứa những nội dung gì?

1, Đối tượng bảo hiểm

2, Phạm vi bảo hiểm/ điều kiện bảo hiểm/ điều khoản bảo hiểm

3, Số tiền bảo hiểm 

4, Địa chỉ doanh nghiệp bảo hiểm/ Bên mua bảo hiểm/ Người được bảo hiểm/ Người thụ hưởng

5, Phương thức đóng phí/ Thời hạn bảo hiểm/ Mức phí bảo hiểm

6, Thời hạn và phương thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm 

7, Điều kiện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

8, Một số nội dung khác do các bên tự thỏa thuận

9, Quy định về giải quyết tranh chấp 

10, Ngày tháng năm giao kết hợp đồng

Đây là một cấu trúc mẫu cho 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, nội dung thông tin sẽ được cung cấp đầy đủ như nêu trên khi khách hàng được nhận bộ hợp đồng đầy đủ. 

Trách nhiệm Đại lý cung cấp thông tin tới khách hàng

Có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác từ 2 phía: Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm

- Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ Hợp đồng bảo hiểm khi một trong 2 bên cung cấp thông tin không chính xác. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bảo mật thông tin của khách hàng

Hợp đồng bảo hiểm sẽ bị vô hiệu hóa

1, Thời hạn giao kết hợp đồng bảo hiểm và Bên mua bảo hiểm biết sự kiện bảo hiểm đã xảy ra.

2, Bên mua bảo hiểm hoặc Doanh nghiệp bảo hiểm có hanh vi lừa dối khi giao kết hợp đồng bảo hiểm.

3, Bên mua bảo hiểm không có quyền lợi có thể được bảo hiểm 

4, Ở thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, đối tượng Bảo hiểm không tồn tại. 

5, Những trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Những điều khoản mẫu trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Manulife

Trên đây là những điều khoản mẫu và 1 phần nội dung nhỏ trong bộ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoàn chỉnh, do vậy chỉ mang tính tham khảo. Vì vậy khách hàng hãy vui lòng đọc bộ hợp đồng được cấp và xem xét kỹ lưỡng trong 21 ngày sẽ chính xác hơn cho chính bản thân bạn. 

--------------------------------

Liên hệ với Epos GLobal để được tư vấn miễn phí thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

Quỹ đầu tư tài chính