Chỉ số tham khảo

So sánh tỉ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam và Thế giới
Tỉ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ tại Mỹ và Việt Nam có sự chênh lệch rất cao. Có thể thấy rằng các nước phát triển như Mỹ họ rất quan tâm đến gia đình và có cách quản lý tài chính thông minh.
1