Đối tượng bảo hiểm của Epos Manulife Gia đình tôi yêu

15/08/2018 15:50

Gia đình tôi yêu là một trong những gói bảo hiểm đang được khách hàng lựa chọn vì những ưu đãi vượt trội đối với đối tượng bảo hiểm cùng một sự đảm bảo trong tương lai.

Bạn mới lập gia đình, bạn muốn lập kế hoạch sinh con trong năm tới, bạn muốn tích lũy một số tiền cho con bạn đi du học Châu Âu,… hay bố mẹ bạn đã lớn tuổi cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, người thân của bạn đang mắc bệnh nan y cần được điều trị tại các bệnh viện lớn,… Tất cả những dự định, mong muốn của các bạn đều được đáp ứng nếu đến với Epos Manulife.

Với gói chăm sóc khách hàng Gia đình tôi yêu, đối tượng bảo hiểm sẽ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cụ thể như sau:

  • Về độ tuổi tham gia: Từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

  • Về thời hạn hợp đồng: Từ thời điểm ký kết đến khi khách hàng 99 tuổi.

  • Về thời hạn đóng phí: Ưu điểm của gói Gia đình tôi yêu của Epos Manulife là việc đóng phí rất linh hoạt, khách hàng có thể đóng dài hơn hoặc ngắn hơn thời gian dự kiến được ghi trên trên bảng minh họa sản phẩm. thời hạn đóng phí phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Đây là những thông tin về khách hàng tham gia bảo hiểm, ngoài ra đối tượng bảo hiểm còn là người thân, gia đình mà khách hàng muốn đưa vào trong bảo hiểm để cùng hưởng những lợi ích to lớn mà gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Epos Manulife mang đến.
Đối tượng bảo hiểm của Epos Manulife Gia đình tôi yêu

15/08/2018 15:50

Gia đình tôi yêu là một trong những gói bảo hiểm đang được khách hàng lựa chọn vì những ưu đãi vượt trội đối với đối tượng bảo hiểm cùng một sự đảm bảo trong tương lai.

Bạn mới lập gia đình, bạn muốn lập kế hoạch sinh con trong năm tới, bạn muốn tích lũy một số tiền cho con bạn đi du học Châu Âu,… hay bố mẹ bạn đã lớn tuổi cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên, người thân của bạn đang mắc bệnh nan y cần được điều trị tại các bệnh viện lớn,… Tất cả những dự định, mong muốn của các bạn đều được đáp ứng nếu đến với Epos Manulife.

Với gói chăm sóc khách hàng Gia đình tôi yêu, đối tượng bảo hiểm sẽ được quy định trong hợp đồng bảo hiểm cụ thể như sau:

  • Về độ tuổi tham gia: Từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

  • Về thời hạn hợp đồng: Từ thời điểm ký kết đến khi khách hàng 99 tuổi.

  • Về thời hạn đóng phí: Ưu điểm của gói Gia đình tôi yêu của Epos Manulife là việc đóng phí rất linh hoạt, khách hàng có thể đóng dài hơn hoặc ngắn hơn thời gian dự kiến được ghi trên trên bảng minh họa sản phẩm. thời hạn đóng phí phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng.

Đây là những thông tin về khách hàng tham gia bảo hiểm, ngoài ra đối tượng bảo hiểm còn là người thân, gia đình mà khách hàng muốn đưa vào trong bảo hiểm để cùng hưởng những lợi ích to lớn mà gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Epos Manulife mang đến.