Quyền lợi bổ trợ trong gói Chắp cánh tương lai (P2)

06/09/2018 16:00

Với mong ước được cùng bạn chắp cánh cho những ước mơ con trẻ bay cao, Ngọc Yến Epos Manulife hân hạnh giới thiệu giải pháp Manulife - Chắp Cánh Tương Lai với nhiều quyền lợi cũng như quyền lợi bổ trợ. Tiếp nối bài viết trước, trong bài viết này Epos sẽ chia sẻ một số quyền lợi bảo vệ của sản phẩm bổ trợ còn lại.

Cho con yêu tương lai tươi sáng

Với bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện lên đến 125% STBH của sản phẩm bổ trợ trước 10 loại bệnh lý nghiêm trọng trọng giai đoạn sớm, 45 bệnh lý nghiêm trọng trong giai đoạn cuối hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng cho Nam và Nữ.

Bảo hiểm trợ cấp y tế với quyền lợi an tâm điều trị bệnh với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% STBH khi điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. 

Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ  Hỗ trợ tài chính trong trường hợp NĐBH bị TTTBVV bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này.

Bảo hiểm tử vong với quyền lợi Hỗ trợ tài chính giúp gia đình vượt qua khó khăn trường hợp NĐBH rủi ro tử vong bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này. 

Như vậy, chỉ cần trả thêm một khoản chi phí nhỏ, khách hàng đã có thể nhận thêm rất nhiều quyền lợi bổ trợ nằm trong gói sản phẩm Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife.

Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả!
Quyền lợi bổ trợ trong gói Chắp cánh tương lai (P2)

06/09/2018 16:00

Với mong ước được cùng bạn chắp cánh cho những ước mơ con trẻ bay cao, Ngọc Yến Epos Manulife hân hạnh giới thiệu giải pháp Manulife - Chắp Cánh Tương Lai với nhiều quyền lợi cũng như quyền lợi bổ trợ. Tiếp nối bài viết trước, trong bài viết này Epos sẽ chia sẻ một số quyền lợi bảo vệ của sản phẩm bổ trợ còn lại.

Cho con yêu tương lai tươi sáng

Với bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng, khách hàng sẽ được bảo vệ toàn diện lên đến 125% STBH của sản phẩm bổ trợ trước 10 loại bệnh lý nghiêm trọng trọng giai đoạn sớm, 45 bệnh lý nghiêm trọng trong giai đoạn cuối hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng cho Nam và Nữ.

Bảo hiểm trợ cấp y tế với quyền lợi an tâm điều trị bệnh với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% STBH khi điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt. 

Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn sẽ  Hỗ trợ tài chính trong trường hợp NĐBH bị TTTBVV bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này.

Bảo hiểm tử vong với quyền lợi Hỗ trợ tài chính giúp gia đình vượt qua khó khăn trường hợp NĐBH rủi ro tử vong bằng 100% STBH của sản phẩm bổ trợ này. 

Như vậy, chỉ cần trả thêm một khoản chi phí nhỏ, khách hàng đã có thể nhận thêm rất nhiều quyền lợi bổ trợ nằm trong gói sản phẩm Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife.

Chúc các bạn có một ngày làm việc hiệu quả!