Giải đáp câu hỏi xung quanh sản phẩm "Món quà sức khỏe"

05/12/2018 17:17

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh sản phẩm "Món quà sức khỏe". Hãy cùng Epos Global tìm hiểu sâu hơn gói sản phẩm sức khỏe y tế này nhé.

1, Đối tượng tham gia:

Bao gồm bên mua và người được bảo hiểm chính (người thân trong gia đình của bên mua bảo hiểm từ 1 tháng đến 65 tuổi). Người có thu nhập cần thuộc nhóm nghề 1,2,3.

Trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, có thể tham gia cho nhân viên miễn thỏa các điều kiện về độ tuổi nhóm nghề. Không giới hạn số lượng người tham gia trong cùng một hợp đồng.

2, Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm và chương trình bảo hiểm:

Khách hàng có thể tham gia Quyền lợi nội trú hoặc các quyền lợi ngoại trú hoặc nha khóa và loại trừ 2 quyền lợi lựa chọn thêm. Khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình bao gồm lựa chọn quyền lợi nội trú và Nha khoa hoặc ngược lại. 

3, Quy định mua kèm sản phẩm chính

Món quà sức khỏe được mua kèm với tất cả các sản phẩm chính của Manulife:

- Gia đình tôi yêu (ngoại trừ hợp đồng có quyền lợi miễn khoản khấu trừ)

- Chắp cánh tương lai

- Điểm tựa đầu tư

4, Định kì đóng phí bảo hiểm

Gói sản phẩm y tế có cùng định kỳ đóng phí với Hợp đồng Bảo hiểm

5, Thời gian bảo hiểm:

Món quà sức khỏe có thời hạn 1 năm và sẽ xem xét ra hạn hàng năm. Công ty có quyền từ chối tái tục Món quà sức khỏe bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm trước thời điểm xem xét tái tục.

6, Khôi phục hiệu lực sản phẩm bổ trợ món quà sức khỏe

Trong trường hợp món quà sức khỏe bị mất hiệu lực do không đóng phí, khách hàng có thể khôi phục hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày Sản phẩm bổ trợ này bị mất hiệu lực theo điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm.

7, Thay đổi chương trình bảo hiểm hoặc quyền lợi bỏ hiểm

Khách hàng có thể tham gia thêm hoặc thay đổi chương trình bảo hiểm của Món quà sức khỏe:

- Nếu đính kèm gia đình tôi yêu: Bất kỳ lúc nào từ năm hợp đồng thứ 2

- Nếu đính kèm với Chắp cánh tương lai, Cuộc sống tươi đẹp, Điểm tựa đầu tư: Bất kì trong thời gian nào trong thời gian đóng phí sản phẩm chính, nhưng không quá 15 năm hợp đồng đầu tiên.

8, Lùi ngày hiệu lực hợp đồng

Món quá sức khỏe có thể lùi ngày hiệu lực tối đa 6 tháng và theo sản phẩm chính. Do thời gian chờ được tính kể từ ngày cấp hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất hoặc ngày thay đổi Chương trình bảo hiểm lấy ngày nào đến sau, nên lùi ngày hiệu lực hợp đồng không làm ảnh hưởng tới cách tính thời gian chờ.

9, Thủ tục yêu cầu bảo hiểm

Sử dụng mẫu đơn hiện có: Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (nếu tham gia cùng hợp đồng mới) hoặc đơn yêu cầu thay đổi hợp đồng (nếu tham gia đính kèm hợp đồng đã cấp trước đó.

---------------------------------------------

Nếu có bất kỳ thắc mắc với sản phẩm Món quà sức khỏe, hãy liên hệ với Epos Global thông qua:

 - Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

- Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

                                 - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

+ Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

+ Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

+ Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

+ Quỹ đầu tư tài chính

 
Giải đáp câu hỏi xung quanh sản phẩm "Món quà sức khỏe"

05/12/2018 17:17

Có rất nhiều câu hỏi xoay quanh sản phẩm "Món quà sức khỏe". Hãy cùng Epos Global tìm hiểu sâu hơn gói sản phẩm sức khỏe y tế này nhé.

1, Đối tượng tham gia:

Bao gồm bên mua và người được bảo hiểm chính (người thân trong gia đình của bên mua bảo hiểm từ 1 tháng đến 65 tuổi). Người có thu nhập cần thuộc nhóm nghề 1,2,3.

Trường hợp Bên mua bảo hiểm là tổ chức, có thể tham gia cho nhân viên miễn thỏa các điều kiện về độ tuổi nhóm nghề. Không giới hạn số lượng người tham gia trong cùng một hợp đồng.

2, Lựa chọn quyền lợi bảo hiểm và chương trình bảo hiểm:

Khách hàng có thể tham gia Quyền lợi nội trú hoặc các quyền lợi ngoại trú hoặc nha khóa và loại trừ 2 quyền lợi lựa chọn thêm. Khách hàng có thể lựa chọn theo nhu cầu của mình bao gồm lựa chọn quyền lợi nội trú và Nha khoa hoặc ngược lại. 

3, Quy định mua kèm sản phẩm chính

Món quà sức khỏe được mua kèm với tất cả các sản phẩm chính của Manulife:

- Gia đình tôi yêu (ngoại trừ hợp đồng có quyền lợi miễn khoản khấu trừ)

- Chắp cánh tương lai

- Điểm tựa đầu tư

4, Định kì đóng phí bảo hiểm

Gói sản phẩm y tế có cùng định kỳ đóng phí với Hợp đồng Bảo hiểm

5, Thời gian bảo hiểm:

Món quà sức khỏe có thời hạn 1 năm và sẽ xem xét ra hạn hàng năm. Công ty có quyền từ chối tái tục Món quà sức khỏe bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm trước thời điểm xem xét tái tục.

6, Khôi phục hiệu lực sản phẩm bổ trợ món quà sức khỏe

Trong trường hợp món quà sức khỏe bị mất hiệu lực do không đóng phí, khách hàng có thể khôi phục hiệu lực trong vòng 2 năm kể từ ngày Sản phẩm bổ trợ này bị mất hiệu lực theo điều khoản và điều kiện của hợp đồng bảo hiểm.

7, Thay đổi chương trình bảo hiểm hoặc quyền lợi bỏ hiểm

Khách hàng có thể tham gia thêm hoặc thay đổi chương trình bảo hiểm của Món quà sức khỏe:

- Nếu đính kèm gia đình tôi yêu: Bất kỳ lúc nào từ năm hợp đồng thứ 2

- Nếu đính kèm với Chắp cánh tương lai, Cuộc sống tươi đẹp, Điểm tựa đầu tư: Bất kì trong thời gian nào trong thời gian đóng phí sản phẩm chính, nhưng không quá 15 năm hợp đồng đầu tiên.

8, Lùi ngày hiệu lực hợp đồng

Món quá sức khỏe có thể lùi ngày hiệu lực tối đa 6 tháng và theo sản phẩm chính. Do thời gian chờ được tính kể từ ngày cấp hợp đồng hoặc ngày khôi phục hiệu lực gần nhất hoặc ngày thay đổi Chương trình bảo hiểm lấy ngày nào đến sau, nên lùi ngày hiệu lực hợp đồng không làm ảnh hưởng tới cách tính thời gian chờ.

9, Thủ tục yêu cầu bảo hiểm

Sử dụng mẫu đơn hiện có: Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (nếu tham gia cùng hợp đồng mới) hoặc đơn yêu cầu thay đổi hợp đồng (nếu tham gia đính kèm hợp đồng đã cấp trước đó.

---------------------------------------------

Nếu có bất kỳ thắc mắc với sản phẩm Món quà sức khỏe, hãy liên hệ với Epos Global thông qua:

 - Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

- Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

                                 - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

+ Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

+ Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

+ Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

+ Quỹ đầu tư tài chính