Trường hợp nào sẽ bị loại trừ bảo hiểm khi tham gia Cuộc Sống Tươi Đẹp?

27/08/2018 16:01

 Khi quyết định tham gia vào giải pháp bảo hiểm, bạn sẽ cần phải lưu ý đến những trường hợp loại trừ bảo hiểm mà khi ký hợp đồng, Ngọc Yến Epos Manulife đã giải thích rõ với bạn về các trường hợp đó. Để tránh những trường hợp không mong muốn, bạn cần đọc và nắm rõ những trường hợp bị loại trừ bảo hiểm trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm.

  Epos Manulife sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân như tự tử hoặc có hành vi tự tử; các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

  Cụ thể hơn, tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm có quy định Epos sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong và Quyền lợi trợ cấp mai táng theo quy định nếu sự kiện gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các sự kiện như tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 (hai) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

  Trong các trường hợp trên, Công Ty sẽ hoàn lại tổng Phí Bảo Hiểm đã đóng không có lãi sau khi trừ các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán, Quyền lợi trợ cấp mai táng (nếu đã thanh toán) và Nợ (nếu có).

   Công Ty sẽ không thanh toán Quyền lợi Bệnh lý Nghiêm Trọng quy định nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân như tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; nổ hoặc phóng xạ từ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và nguyên tử, nhiễm độc phóng xạ từ việc cài đặt hạt nhân và nguyên tử hoặc các Bệnh Có Sẵn, ngoại trừ những trường hợp đã được kê khai và được sự chấp thuận của Công Ty.

  Ngọc Yến Epos Manulife sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc để bạn có thể lựa chọn và tham gia bảo hiểm nhằm thoả mãn nhu cầu được bảo vệ về sức khoẻ và bệnh tật. Đem lại cho bạn sự bình an trong cuộc sống là tôn chỉ hoạt động của Epos.

 
Trường hợp nào sẽ bị loại trừ bảo hiểm khi tham gia Cuộc Sống Tươi Đẹp?

27/08/2018 16:01

 Khi quyết định tham gia vào giải pháp bảo hiểm, bạn sẽ cần phải lưu ý đến những trường hợp loại trừ bảo hiểm mà khi ký hợp đồng, Ngọc Yến Epos Manulife đã giải thích rõ với bạn về các trường hợp đó. Để tránh những trường hợp không mong muốn, bạn cần đọc và nắm rõ những trường hợp bị loại trừ bảo hiểm trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm.

  Epos Manulife sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân như tự tử hoặc có hành vi tự tử; các hành vi vi phạm pháp luật hình sự.

  Cụ thể hơn, tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm có quy định Epos sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm tử vong và Quyền lợi trợ cấp mai táng theo quy định nếu sự kiện gây ra tử vong cho Người Được Bảo Hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các sự kiện như tự tử hoặc có hành vi tự tử trong thời gian 02 (hai) năm kể từ Ngày Hiệu Lực Hợp Đồng hoặc Ngày khôi phục hiệu lực gần nhất, tùy thuộc vào ngày nào xảy ra sau, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; hoặc các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của Người Được Bảo Hiểm, Bên Mua Bảo Hiểm hoặc của Người Thụ Hưởng.

  Trong các trường hợp trên, Công Ty sẽ hoàn lại tổng Phí Bảo Hiểm đã đóng không có lãi sau khi trừ các khoản quyền lợi bảo hiểm đã được thanh toán, Quyền lợi trợ cấp mai táng (nếu đã thanh toán) và Nợ (nếu có).

   Công Ty sẽ không thanh toán Quyền lợi Bệnh lý Nghiêm Trọng quy định nếu sự kiện bảo hiểm có liên quan trực tiếp đến một trong các nguyên nhân như tự tử hoặc có hành vi tự tử hoặc bất kỳ trường hợp tự ý gây ra tổn thương, cho dù Người Được Bảo Hiểm có bị mất trí hay không; nổ hoặc phóng xạ từ vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và nguyên tử, nhiễm độc phóng xạ từ việc cài đặt hạt nhân và nguyên tử hoặc các Bệnh Có Sẵn, ngoại trừ những trường hợp đã được kê khai và được sự chấp thuận của Công Ty.

  Ngọc Yến Epos Manulife sẽ tư vấn và giải đáp mọi thắc mắc để bạn có thể lựa chọn và tham gia bảo hiểm nhằm thoả mãn nhu cầu được bảo vệ về sức khoẻ và bệnh tật. Đem lại cho bạn sự bình an trong cuộc sống là tôn chỉ hoạt động của Epos.