Quyền lợi được hưởng khi tham gia cuộc sống tươi đẹp (P2)

27/08/2018 15:55

  Khi lựa chọn một giải pháp bảo hiểm cho bản thân và những người thân yêu, bạn sẽ vô cùng băn khoăn về những quyền lợi mình sẽ nhận được khi tham gia bảo hiểm. Cuộc sống tươi đẹp là giải pháp thuộc Ngọc Yến Epos Manulife nhằm bảo vệ bạn trước những nguy cơ về sức khoẻ và bệnh tật.

   Quyền lợi tiết kiệm là một trong những quyền lợi bảo hiểm được khách hàng quan tâm. Đối với quyền lợi tiền mặt đặc biệt khách hàng được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm, trừ các Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa đã được thanh toán. Cần lưu ý rằng, quyền lợi này chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 75 tuổi hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tuỳ giai đoạn nào đến sau) nếu chưa thanh toán. Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chi trả quyền lợi này và bạn vẫn được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn.

  Quyền lợi đáo hạn hợp đồng được chi trả bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm, Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có).

  Cần phải hiểu bảo tức là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.

  Bảo tức định kỳ được chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng. Bảo tức tri ân được chi trả nếu tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời Hạn Đóng Phí.

    Công Ty sẽ chi trả Bảo tức tri ân tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng của năm cuối cùng của Thời Hạn Đóng Phí, và vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người được bảo hiểm tới tuổi 65 (trong trường hợp người được bảo hiểm chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí). Khách hàng có thể nhận Bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.            

  Những quyền lợi tiết kiệm nêu trên đã giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn Cuộc Sống Tươi Đẹp để gửi gắm sức khoẻ và niềm tin vào đó. Epos luôn đồng hành cùng bạn và gia đình trong suốt chặng đường tương lai để bạn và gia đình bình an vui sống.
Quyền lợi được hưởng khi tham gia cuộc sống tươi đẹp (P2)

27/08/2018 15:55

  Khi lựa chọn một giải pháp bảo hiểm cho bản thân và những người thân yêu, bạn sẽ vô cùng băn khoăn về những quyền lợi mình sẽ nhận được khi tham gia bảo hiểm. Cuộc sống tươi đẹp là giải pháp thuộc Ngọc Yến Epos Manulife nhằm bảo vệ bạn trước những nguy cơ về sức khoẻ và bệnh tật.

   Quyền lợi tiết kiệm là một trong những quyền lợi bảo hiểm được khách hàng quan tâm. Đối với quyền lợi tiền mặt đặc biệt khách hàng được chi trả 100% Số tiền bảo hiểm, trừ các Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, giai đoạn giữa đã được thanh toán. Cần lưu ý rằng, quyền lợi này chi trả khi Người được bảo hiểm đủ 75 tuổi hoặc cuối năm hợp đồng thứ 20 (tuỳ giai đoạn nào đến sau) nếu chưa thanh toán. Quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối. Hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi chi trả quyền lợi này và bạn vẫn được bảo vệ trước rủi ro tử vong cho đến khi đáo hạn.

  Quyền lợi đáo hạn hợp đồng được chi trả bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm, Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có).

  Cần phải hiểu bảo tức là khoản không đảm bảo và sẽ được chi trả căn cứ vào lợi nhuận của quỹ các sản phẩm tham gia chia lãi sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn.

  Bảo tức định kỳ được chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng. Bảo tức tri ân được chi trả nếu tất cả các khoản Phí Bảo Hiểm đến hạn đã được đóng đầy đủ trong suốt Thời Hạn Đóng Phí.

    Công Ty sẽ chi trả Bảo tức tri ân tại Ngày Kỷ Niệm Hợp Đồng của năm cuối cùng của Thời Hạn Đóng Phí, và vào mỗi ngày kỉ niệm hợp đồng sau thời hạn đóng phí cho đến khi người được bảo hiểm tới tuổi 65 (trong trường hợp người được bảo hiểm chưa đủ 65 tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn đóng phí). Khách hàng có thể nhận Bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại Công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.            

  Những quyền lợi tiết kiệm nêu trên đã giúp khách hàng an tâm hơn khi lựa chọn Cuộc Sống Tươi Đẹp để gửi gắm sức khoẻ và niềm tin vào đó. Epos luôn đồng hành cùng bạn và gia đình trong suốt chặng đường tương lai để bạn và gia đình bình an vui sống.