Quyền lợi được hưởng khi tham gia cuộc sống tươi đẹp (P1)

27/08/2018 15:52

  Cuộc sống tươi đẹp là giải pháp bảo hiểm được giới thiệu tới khách hàng bởi Ngọc Yến Epos Manulife bao gồm nhiều quyền lợi bảo hiểm nhằm hỗ trợ tới mức tối đa trong cuộc sống. Nếu còn băn khoăn về những quyền lợi được hưởng khi tham gia Cuộc sống tươi đẹp, hãy tìm hiểu ngay bài viết này để được giải đáp. 

   Đối với quyền lợi bảo vệ bao gồm có các quyền lợi tương ứng như quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng, quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng bổ sung, quyền lợi khi tử vong, quyền lợi trợ cấp mai táng.

   Cụ thể hơn, quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng được chia ra thành các giai đoạn căn cứ theo tình trạng bệnh của khách hàng. Trong giai đoạn sớm, khách hàng sẽ được chi trả tối đa 4 lần cho các bệnh lí nghiêm trọng giai đoạn sớm khác nhau; chi trả 25% số tiền bảo hiểm trên 1 lần thanh toán (không quá 500 triệu đồng/lần). Đối với giai đoạn giữa, khách hàng được chi trả tối đa 2 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa khác nhau; chi trả 50% số tiền bảo hiền trên 1 lần thanh toán (không quá 1 tỷ đồng/lần sau khi trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm cho cùng 1 bệnh đã thanh toán). Đối với giai đoạn cuối, chi trả tối đa 1 lần cho bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối; chi trả 100% số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm, giai đoạn giữa cho cùng 1 bệnh đã thanh toán.

  Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng Bổ Sung được chi trả 25% Số tiền bảo hiểm(*) khi mắc phải: Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em (dưới 18 tuổi); hoặc Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).

  Quyền lợi khi Tử Vong được chi trả bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm(*), Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có) tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong.

  Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số Tiền Bảo Hiểm(*), lên đến 30 triệu đồng ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.

(*) Trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 tuổi, Số Tiền Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng theo quy định trong Điều khoản sản phẩm. STBH = Số Tiền Bảo Hiểm

   Với những quyền lợi nêu trên, bạn hoàn toàn có thể an tâm trao gửi niềm tin tới Ngọc Yến Epos Manulife để Epos có thể đồng hành và gửi tới bạn món quà dành cho sức khoẻ - Cuộc sống tươi đẹp.
Quyền lợi được hưởng khi tham gia cuộc sống tươi đẹp (P1)

27/08/2018 15:52

  Cuộc sống tươi đẹp là giải pháp bảo hiểm được giới thiệu tới khách hàng bởi Ngọc Yến Epos Manulife bao gồm nhiều quyền lợi bảo hiểm nhằm hỗ trợ tới mức tối đa trong cuộc sống. Nếu còn băn khoăn về những quyền lợi được hưởng khi tham gia Cuộc sống tươi đẹp, hãy tìm hiểu ngay bài viết này để được giải đáp. 

   Đối với quyền lợi bảo vệ bao gồm có các quyền lợi tương ứng như quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng, quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng bổ sung, quyền lợi khi tử vong, quyền lợi trợ cấp mai táng.

   Cụ thể hơn, quyền lợi bệnh lí nghiêm trọng được chia ra thành các giai đoạn căn cứ theo tình trạng bệnh của khách hàng. Trong giai đoạn sớm, khách hàng sẽ được chi trả tối đa 4 lần cho các bệnh lí nghiêm trọng giai đoạn sớm khác nhau; chi trả 25% số tiền bảo hiểm trên 1 lần thanh toán (không quá 500 triệu đồng/lần). Đối với giai đoạn giữa, khách hàng được chi trả tối đa 2 lần cho các bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn giữa khác nhau; chi trả 50% số tiền bảo hiền trên 1 lần thanh toán (không quá 1 tỷ đồng/lần sau khi trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm cho cùng 1 bệnh đã thanh toán). Đối với giai đoạn cuối, chi trả tối đa 1 lần cho bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối; chi trả 100% số tiền bảo hiểm sau khi trừ đi QLBLNT giai đoạn sớm, giai đoạn giữa cho cùng 1 bệnh đã thanh toán.

  Quyền lợi Bệnh Lý Nghiêm Trọng Bổ Sung được chi trả 25% Số tiền bảo hiểm(*) khi mắc phải: Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em (dưới 18 tuổi); hoặc Bệnh lý nghiêm trọng theo giới tính (từ 18 tuổi trở lên).

  Quyền lợi khi Tử Vong được chi trả bằng tổng giá trị của Số Tiền Bảo Hiểm(*), Quyền lợi tiền mặt đặc biệt, Bảo tức và Lãi tích lũy (nếu có) tại thời điểm Người Được Bảo Hiểm tử vong.

  Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số Tiền Bảo Hiểm(*), lên đến 30 triệu đồng ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào quyền lợi khi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.

(*) Trường hợp Người Được Bảo Hiểm dưới 4 tuổi, Số Tiền Bảo Hiểm sẽ được điều chỉnh tương ứng theo quy định trong Điều khoản sản phẩm. STBH = Số Tiền Bảo Hiểm

   Với những quyền lợi nêu trên, bạn hoàn toàn có thể an tâm trao gửi niềm tin tới Ngọc Yến Epos Manulife để Epos có thể đồng hành và gửi tới bạn món quà dành cho sức khoẻ - Cuộc sống tươi đẹp.