Bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho người làm nghề tự do

13/10/2018 10:11

Theo thống kê, ở Việt Nam có rất nhiều lao động tự do không được công ty nhất định nào đóng bảo hiểm xã hội, ý thức được vấn đề đó người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có cho mình quỹ lương hưu, y tế tích lũy tài chính cho tuổi già đồng thời bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Chia sẻ về một câu chuyện mà khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife chia sẻ. Trước khi đến với bảo hiểm nhân thọ, chị Oanh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức phí tương đối cao, từ 1,5tr - 1,7tr/ tháng (bảo hiểm xã hội tự nguyện khách hàng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất)

Khi đến với Ngọc Yến Epos Manulife nói riêng và bảo hiểm nhân thọ nói chung với mức phí như trên khách hàng hoàn toàn có thể có cho mình một gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu, được hưởng lương hưu tốt kèm với các quyền lợi chăm sức khỏe vượt trội (tai nạn, tử vong, bệnh lý nghiêm trọng, trợ cấp nằm viện qua đêm,...) trong khi thời gian đóng phí lại ngắn hạn.

Là nhân viên tư vấn khách hàng của Epos Manulfie, nhận thức được tầm quan trọng cũng như những quyền lợi của các gói bảo hiểm nhân thọ Epos chúng tôi cũng có cho mình những gói bảo hiểm riêng. Còn bạn thì sao?

--------------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Bảo hiểm xã hội tự nguyện dành cho người làm nghề tự do

13/10/2018 10:11

Theo thống kê, ở Việt Nam có rất nhiều lao động tự do không được công ty nhất định nào đóng bảo hiểm xã hội, ý thức được vấn đề đó người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có cho mình quỹ lương hưu, y tế tích lũy tài chính cho tuổi già đồng thời bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Chia sẻ về một câu chuyện mà khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife chia sẻ. Trước khi đến với bảo hiểm nhân thọ, chị Oanh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức phí tương đối cao, từ 1,5tr - 1,7tr/ tháng (bảo hiểm xã hội tự nguyện khách hàng chỉ tham gia vào quỹ hưu trí và quỹ tử tuất)

Khi đến với Ngọc Yến Epos Manulife nói riêng và bảo hiểm nhân thọ nói chung với mức phí như trên khách hàng hoàn toàn có thể có cho mình một gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu, được hưởng lương hưu tốt kèm với các quyền lợi chăm sức khỏe vượt trội (tai nạn, tử vong, bệnh lý nghiêm trọng, trợ cấp nằm viện qua đêm,...) trong khi thời gian đóng phí lại ngắn hạn.

Là nhân viên tư vấn khách hàng của Epos Manulfie, nhận thức được tầm quan trọng cũng như những quyền lợi của các gói bảo hiểm nhân thọ Epos chúng tôi cũng có cho mình những gói bảo hiểm riêng. Còn bạn thì sao?

--------------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8