Quỹ lương hưu – y tế trọn đời, giải pháp của người cao tuổi

06/09/2018 16:28

Quỹ lương hưu – y tế trọn đời của Ngọc Yến Epos Manulife là giải pháp tối ưu hóa cho người cao tuổi, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và gia đình khi về gia, đảm bảo nguồn vốn cũng như lương hưu để bạn có thể an hưởng tuổi già, an tâm vui sống.

Là một trong những quyền lợi chính trong gói bảo hiểm Cuộc sống tươi đẹp của Ngọc Yến Epos Manulife, chúng tôi thấu hiểu mong muốn khách hàng về sức khỏe được bảo vệ, thăm khám định kì tại các bệnh viện tiên tiến khi tuổi về già, đồng thời bảo đảm một nguồn tài chính cho cuộc sống khi về gìa.

Cuộc sống tươi đẹp của Epos gồm những thông tin chung cụ thể sau:

Tuổi tham gia: từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

Thời Hạn Hợp Đồng: đến tuổi 99. Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

Loại trừ bảo hiểm: Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây: Tự tử hoặc có hành vi tự tử, các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm.

Còn chần chần gì nữa, hãy tham gia Cuốc sống tươi đpẹ ngay hôm nay để nhận được những quyền lợi hấp dẫn.
Quỹ lương hưu – y tế trọn đời, giải pháp của người cao tuổi

06/09/2018 16:28

Quỹ lương hưu – y tế trọn đời của Ngọc Yến Epos Manulife là giải pháp tối ưu hóa cho người cao tuổi, bảo vệ sức khỏe cho khách hàng và gia đình khi về gia, đảm bảo nguồn vốn cũng như lương hưu để bạn có thể an hưởng tuổi già, an tâm vui sống.

Là một trong những quyền lợi chính trong gói bảo hiểm Cuộc sống tươi đẹp của Ngọc Yến Epos Manulife, chúng tôi thấu hiểu mong muốn khách hàng về sức khỏe được bảo vệ, thăm khám định kì tại các bệnh viện tiên tiến khi tuổi về già, đồng thời bảo đảm một nguồn tài chính cho cuộc sống khi về gìa.

Cuộc sống tươi đẹp của Epos gồm những thông tin chung cụ thể sau:

Tuổi tham gia: từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

Thời Hạn Hợp Đồng: đến tuổi 99. Thời hạn đóng phí: 12 năm, 15 năm hoặc 20 năm.

Loại trừ bảo hiểm: Công ty sẽ không thanh toán Quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến bất kỳ nguyên nhân nào dưới đây: Tự tử hoặc có hành vi tự tử, các hành vi vi phạm pháp luật hình sự, các loại trừ khác được quy định chi tiết tại mục “Loại Trừ Bảo Hiểm” trong Điều khoản Sản phẩm bảo hiểm.

Còn chần chần gì nữa, hãy tham gia Cuốc sống tươi đpẹ ngay hôm nay để nhận được những quyền lợi hấp dẫn.