Quyền lợi thai phụ được hưởng khi tham gia sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai

05/01/2019 12:04

Mỗi một gói sản phẩm Manulife đều chứa đựng những quyền lợi đặc biệt, vậy với sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai con bạn sẽ được hưởng những quyền lợi hấp dẫn nào? Hãy cùng Epos Global tìm hiểu nhé.

1, Quyền lợi cho người được bảo hiểm là thai phụ:

Có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi và đang mang thái từ tuần 18 trở lên tại Ngày hợp đồng có hiệu lực.

Với người mẹ mang thai khi tham gia sản phẩm sẽ được hưởng các quyền lợi sau: 

a, Nếu mẹ bầu có biến chứng thai sản và quyền lợi dị tật bẩm sinh trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, công ty sẽ thanh toán 20% số tiền bảo hiểm tại thời điểm được chuẩn đoán mặc bệnh nếu:

+ Người được bảo hiểm là thai phụ được chuẩn đoán mắc bất kỳ biến chứng thai sản quy định tại hợp đồng 

+ Con của thai phụ sinh ra trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực mắc dị tật bẩm sinh.

Quyền lợi này sẽ chấm dứt xảy ra 1 trong các sự kiện sau:

+Công ty đã chấp thuận thanh toán quyền lợi biến chứng thai sản hoặc quyền lợi dị tật bẩm sinh

+ Khi hợp đồng lao động được thực hiện Chuyển đổi người được bảo hiểm theo quy định của hợp đồng

Biến chứng thai sản Dị tật bẩm sinh
1, Đông máu nội mạch lan tỏa (D.I.C) 1, Hội chứng Down
2, Bệnh gai nhau nước 2, Gai đôi cột sống
3, Loạn tâm thần hậu sản 3, Tứ chứng Fallot
4, Thai chết lưu 4, Bít thực quản và dò khí quản
  5, Tủ vong sơ sinh

b, Quyền lợi tử vong:

Thai phụ tử vong trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực và trước khi chuyển đổi người được bảo hiểm tử vong với số tiền bảo hiểm tại thời điểm từ vong trừ nợ (nếu có).

c, Quy định chuyển đổi người được bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm phải thông báo đến công ty và làm các thủ tục chuyển đổi người được bảo hiểm của hợp đồng từ người được bảo hiểm là thai phụ sang người được bảo hiểm là trẻ em trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bảo hiểm là trẻ em được sinh ra.

Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thực hiện việc chuyển đổi trong thời hạn chuyển đổi, người được bảo hiểm là trẻ nhỏ sẽ tự động được chuyển đổi thành người được bảo hiểm kể từ thời điểm kết thúc thời gian chuyển đổi hoặc kể từ thời điểm người được bảo hiểm là thai phụ tử vong (nếu có), tùy thuộc sự kiện nào xảy ra.

Trường hợp người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra nhiều hơn 1 con trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, bên mua bảo hiểm phải chọn một người con làm người được bảo hiểm là trẻ em của hợp đồng.

2, Quyền lợi Bảo tức:

- Bảo tức định kỳ (không đảm bảo): Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, công ty sẽ lấy số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng, nếu vào thời điểm đó tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng tính đến ngày kỷ niệm hợp đồng đó. Công ty bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên của năm hợp đồng thứ 2  đã được đóng đủ.

Bảo tức "Tri Ân" (không đảm bảo):  Nếu tất cả khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầu đủ trong suốt thời hạn đóng phí, Công ty sẽ chi trả thêm Bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng thời hạn đóng phí.

----------------------------------------------

Và sẽ còn rất nhiều quyền lợi nữa không chỉ cho mẹ bầu mà cho chính đứa con của bạn. Đừng chần chừ vì tương lai con em bạn. Hãy để Epos Global tư vấn sản phẩm đầu tư tương lai, thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

Quỹ đầu tư tài chính

 

 
Quyền lợi thai phụ được hưởng khi tham gia sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai

05/01/2019 12:04

Mỗi một gói sản phẩm Manulife đều chứa đựng những quyền lợi đặc biệt, vậy với sản phẩm Chắp Cánh Tương Lai con bạn sẽ được hưởng những quyền lợi hấp dẫn nào? Hãy cùng Epos Global tìm hiểu nhé.

1, Quyền lợi cho người được bảo hiểm là thai phụ:

Có độ tuổi từ 18 tuổi đến 55 tuổi và đang mang thái từ tuần 18 trở lên tại Ngày hợp đồng có hiệu lực.

Với người mẹ mang thai khi tham gia sản phẩm sẽ được hưởng các quyền lợi sau: 

a, Nếu mẹ bầu có biến chứng thai sản và quyền lợi dị tật bẩm sinh trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, công ty sẽ thanh toán 20% số tiền bảo hiểm tại thời điểm được chuẩn đoán mặc bệnh nếu:

+ Người được bảo hiểm là thai phụ được chuẩn đoán mắc bất kỳ biến chứng thai sản quy định tại hợp đồng 

+ Con của thai phụ sinh ra trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực mắc dị tật bẩm sinh.

Quyền lợi này sẽ chấm dứt xảy ra 1 trong các sự kiện sau:

+Công ty đã chấp thuận thanh toán quyền lợi biến chứng thai sản hoặc quyền lợi dị tật bẩm sinh

+ Khi hợp đồng lao động được thực hiện Chuyển đổi người được bảo hiểm theo quy định của hợp đồng

Biến chứng thai sản Dị tật bẩm sinh
1, Đông máu nội mạch lan tỏa (D.I.C) 1, Hội chứng Down
2, Bệnh gai nhau nước 2, Gai đôi cột sống
3, Loạn tâm thần hậu sản 3, Tứ chứng Fallot
4, Thai chết lưu 4, Bít thực quản và dò khí quản
  5, Tủ vong sơ sinh

b, Quyền lợi tử vong:

Thai phụ tử vong trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực và trước khi chuyển đổi người được bảo hiểm tử vong với số tiền bảo hiểm tại thời điểm từ vong trừ nợ (nếu có).

c, Quy định chuyển đổi người được bảo hiểm:

Bên mua bảo hiểm phải thông báo đến công ty và làm các thủ tục chuyển đổi người được bảo hiểm của hợp đồng từ người được bảo hiểm là thai phụ sang người được bảo hiểm là trẻ em trong vòng 30 ngày kể từ ngày được bảo hiểm là trẻ em được sinh ra.

Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thực hiện việc chuyển đổi trong thời hạn chuyển đổi, người được bảo hiểm là trẻ nhỏ sẽ tự động được chuyển đổi thành người được bảo hiểm kể từ thời điểm kết thúc thời gian chuyển đổi hoặc kể từ thời điểm người được bảo hiểm là thai phụ tử vong (nếu có), tùy thuộc sự kiện nào xảy ra.

Trường hợp người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra nhiều hơn 1 con trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, bên mua bảo hiểm phải chọn một người con làm người được bảo hiểm là trẻ em của hợp đồng.

2, Quyền lợi Bảo tức:

- Bảo tức định kỳ (không đảm bảo): Vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng, công ty sẽ lấy số lãi có thể chia được (nếu có) để trả bảo tức cho hợp đồng, nếu vào thời điểm đó tất cả các khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng tính đến ngày kỷ niệm hợp đồng đó. Công ty bắt đầu chi trả bảo tức sau khi kỳ phí bảo hiểm đầu tiên của năm hợp đồng thứ 2  đã được đóng đủ.

Bảo tức "Tri Ân" (không đảm bảo):  Nếu tất cả khoản phí bảo hiểm đến hạn đã được đóng đầu đủ trong suốt thời hạn đóng phí, Công ty sẽ chi trả thêm Bảo tức tri ân vào Ngày kỷ niệm hợp đồng của năm cuối cùng thời hạn đóng phí.

----------------------------------------------

Và sẽ còn rất nhiều quyền lợi nữa không chỉ cho mẹ bầu mà cho chính đứa con của bạn. Đừng chần chừ vì tương lai con em bạn. Hãy để Epos Global tư vấn sản phẩm đầu tư tương lai, thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb

https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8

- Tìm hiểu thêm các quỹ đầu tư:

Quỹ Lương Hưu - Y tế trọn đời

Quỹ học vấn - Đăng khoa - Lập nghiệp

Quỹ chăm sóc sức khỏe - Tầm soát ung thư

Quỹ đầu tư tài chính