MANULIFE- CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

12/03/2019 15:35

Một trong những dòng sản phẩm quỹ học vấn ưu việt đảm bảo chắc chắn sau khi con 18 tuổi, 22 tuổi có một khoản tiền cho con ăn học. Tham gia quỹ học vấn vừa bảo vệ và vừa tiết kiệm ( nhận tiền gấp đôi khi con lớn- đáo hạn năm con 22 tuổi hoặc 27 tuổi)

Gói bảo hiểm có tính đột phá của Manulife, Phí bảo hiểm phụ thuộc và từng độ tuổi. Ví dụ Minh Họa của bé 5 tuổi:

- Phí đóng là 10.630.000/ 1 năm ( chỉ cần tiết kiệm 30.000/ 1 ngày), tổng phí đóng: 159.450.000, khi đáo hạn Hợp Đồng nhận về 306 triệu

ƯU ĐIỂM CỦA GÓI NÀY LÀ BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CON VỚI CÁC QUYỀN LỢI NHƯ SAU:

1. Quyền lợi trợ cấp y tế nằm viện: 500.000/ 1 ngày nằm viện qua đêm, nếu nằm phòng chăm sóc đặc biệt: 1 triệu/ 1 ngày nằm viện qua đêm

2. Quyền lợi bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng cho bé đến năm bé 18 tuổi: 100 triệu

3. Quyền lợi bảo vệ sinh mạng cho bé: 100 triệu

5. Quyền lợi hỗ trợ đóng phí khi bô/ mẹ gặp rủi ro lớn

6. Quyền lợi hỗ trợ tài chính : 15 triệu/ năm kể từ khi người đóng phí không may gặp rủi ro lớn

Như vậy cho dù rủi ro lớn xảy ra đối với bô/ mẹ thì quyền lợi học vấn của con vẫn được đảm bảo, lúc này Manulife thay bố/ mẹ chăm lo tới việc ăn học của con. VÀ  cho dù bố/ mẹ không còn đồng hành cùng với con nữa thì tương lai học vấn của con vẫn được đảm bảo.

 

 
MANULIFE- CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI

12/03/2019 15:35

Một trong những dòng sản phẩm quỹ học vấn ưu việt đảm bảo chắc chắn sau khi con 18 tuổi, 22 tuổi có một khoản tiền cho con ăn học. Tham gia quỹ học vấn vừa bảo vệ và vừa tiết kiệm ( nhận tiền gấp đôi khi con lớn- đáo hạn năm con 22 tuổi hoặc 27 tuổi)

Gói bảo hiểm có tính đột phá của Manulife, Phí bảo hiểm phụ thuộc và từng độ tuổi. Ví dụ Minh Họa của bé 5 tuổi:

- Phí đóng là 10.630.000/ 1 năm ( chỉ cần tiết kiệm 30.000/ 1 ngày), tổng phí đóng: 159.450.000, khi đáo hạn Hợp Đồng nhận về 306 triệu

ƯU ĐIỂM CỦA GÓI NÀY LÀ BẢO VỆ TOÀN DIỆN CHO CON VỚI CÁC QUYỀN LỢI NHƯ SAU:

1. Quyền lợi trợ cấp y tế nằm viện: 500.000/ 1 ngày nằm viện qua đêm, nếu nằm phòng chăm sóc đặc biệt: 1 triệu/ 1 ngày nằm viện qua đêm

2. Quyền lợi bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng cho bé đến năm bé 18 tuổi: 100 triệu

3. Quyền lợi bảo vệ sinh mạng cho bé: 100 triệu

5. Quyền lợi hỗ trợ đóng phí khi bô/ mẹ gặp rủi ro lớn

6. Quyền lợi hỗ trợ tài chính : 15 triệu/ năm kể từ khi người đóng phí không may gặp rủi ro lớn

Như vậy cho dù rủi ro lớn xảy ra đối với bô/ mẹ thì quyền lợi học vấn của con vẫn được đảm bảo, lúc này Manulife thay bố/ mẹ chăm lo tới việc ăn học của con. VÀ  cho dù bố/ mẹ không còn đồng hành cùng với con nữa thì tương lai học vấn của con vẫn được đảm bảo.