Quỹ đầu tư tài chính

Phương thức chi trả đối với bảo tức của Ngọc Yến Epos Manulife
Với tất cả các gói bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife đều có một phương thức tri trả bảo tức. Theo đó, khách hàng là bên mua bảo hiểm có thể lựa chọn phương thức nhận quyền lợi cụ thể
1
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG
Hiện nay, trên thị trường, nhà đầu tư cá nhân – những người đầu tư vì tương lai và bảo vệ hạnh phúc gia đình, đang có sẵn các lựa chọn khá đa dạng: đầu tư chứng chỉ quỹ, ủy thác vốn… giúp nâng cao lợi nhuận một cách an toàn nhưng linh hoạt. Thị trường vì thế cũng đã xuất hiện các sản phẩm rất ưu việt và phù hợp với nhu cầu này.
2
ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH - VỮNG CHẮC TƯƠNG LAI
Việc định nghĩa được ổn định tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các công cụ phân tích thích hợp cũng như các chính sách điều hành an toàn vĩ mô. Tuy nhiên, hiện nay trên thế giới, có rất nhiều định nghĩa về ổn định tài chính, ví dụ:
3
Về Quỹ Đầu Tư Tài Chính
Bạn sẽ tuyệt đối an tâm khi tham gia vào quỹ Đầu Tư Tài Chính bởi những dự định của bạn sẽ ngày một vững chắc và hiện thực hoá giấc mơ, đem đến cho bạn nguồn tài chính ổn định và dồi dào.
4