Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp”

19/10/2018 15:26

Cuộc sống tươi đẹp - một gói bảo hiểm ưu việt bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng song hành tiết kiệm hiệu quả, vậy đây có phải là Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp”

Ngọc Yến Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp

Bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng

Đến với Cuộc sống tươi đẹp của Ngọc Yến Epos Manulife khách hàng sẽ được bảo vệ tài chính toàn diện trước các bệnh lý nghiêm trọng qua nhiều giai đoạn (giai đoạn sớm, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối) với tổng quyền lợi lên đến 300% số tiền bảo hiểm.

Chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em hoặc bệnh lý theo giới tính.

Danh sách mục chi trả của Cuộc sống tươi đẹp lên tới 134 bệnh lý nghiêm trọng

Tối đa 08 lần chi trả

Tối đa 325% số tiền bảo hiểm

Bảo vệ đến 75 tuổi

Tiền mặt đặc biệt

Hoàn tiền mặt nếu không gặp rủi ro: khoản tiền mặt đặc biệt lên đến 100% số tiền bảo hiểm  tại tuổi 75 cho cuộc sống hưu chí an nhàn

Bảo tức

Bao gồm bảo tức định kỳ và bảo tức tri ân: đảm bảo bổ sung thêm nguồn tài chính ngắn hạn cho gia đình

Đáo hạn

Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn bằng 100% số tiền bảo hiểm kèm bảo tức và lãi tích lũy đó chính là khoản tích lũy khổng lồ cho thế hệ con cháu

Tử vong

Đóng phí ngắn hạn nhưng bảo vệ đến tuổi 99. Quyền lợi tử vong đảm bảo cho người thân trước rủi ro lớn nhất trong cuộc đời ngoài ra Cuộc sống tươi đẹp còn chi trả ngay quyền lợi trợ cấp mai táng

Với mong muốn luôn đồng hành cùng bạn để vun đắp một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu cho khách hàng, ngọc Yến Epos Manulife tin tưởng những quyền lợi của Cuộc sống tươi đẹp mang lại sẽ là Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp” của khách hàng.

-----------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp”

19/10/2018 15:26

Cuộc sống tươi đẹp - một gói bảo hiểm ưu việt bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng song hành tiết kiệm hiệu quả, vậy đây có phải là Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp”

Ngọc Yến Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp

Bảo vệ bệnh lý nghiêm trọng

Đến với Cuộc sống tươi đẹp của Ngọc Yến Epos Manulife khách hàng sẽ được bảo vệ tài chính toàn diện trước các bệnh lý nghiêm trọng qua nhiều giai đoạn (giai đoạn sớm, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối) với tổng quyền lợi lên đến 300% số tiền bảo hiểm.

Chi trả thêm 25% số tiền bảo hiểm cho quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em hoặc bệnh lý theo giới tính.

Danh sách mục chi trả của Cuộc sống tươi đẹp lên tới 134 bệnh lý nghiêm trọng

Tối đa 08 lần chi trả

Tối đa 325% số tiền bảo hiểm

Bảo vệ đến 75 tuổi

Tiền mặt đặc biệt

Hoàn tiền mặt nếu không gặp rủi ro: khoản tiền mặt đặc biệt lên đến 100% số tiền bảo hiểm  tại tuổi 75 cho cuộc sống hưu chí an nhàn

Bảo tức

Bao gồm bảo tức định kỳ và bảo tức tri ân: đảm bảo bổ sung thêm nguồn tài chính ngắn hạn cho gia đình

Đáo hạn

Quyền lợi đáo hạn hấp dẫn bằng 100% số tiền bảo hiểm kèm bảo tức và lãi tích lũy đó chính là khoản tích lũy khổng lồ cho thế hệ con cháu

Tử vong

Đóng phí ngắn hạn nhưng bảo vệ đến tuổi 99. Quyền lợi tử vong đảm bảo cho người thân trước rủi ro lớn nhất trong cuộc đời ngoài ra Cuộc sống tươi đẹp còn chi trả ngay quyền lợi trợ cấp mai táng

Với mong muốn luôn đồng hành cùng bạn để vun đắp một cuộc sống khỏe mạnh dài lâu cho khách hàng, ngọc Yến Epos Manulife tin tưởng những quyền lợi của Cuộc sống tươi đẹp mang lại sẽ là Lý do nên chọn “Epos Manulife - Cuộc sống tươi đẹp” của khách hàng.

-----------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8