Dịch vụ bảo lãnh viện phí

10/09/2018 14:58

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng và hướng đến mục tiêu “Khách hàng là trọng tâm”, từ ngày 01/01/2016, Manulife Việt Nam triển khai Dịch vụ bảo lãnh viện phí. Với dịch vụ này, Manulife Việt Nam thay mặt Khách hàng thanh toán viện phí trực tiếp cho hệ thống Bệnh viện đối tác.

Ngọc Yến Epos Manulife, chi nhánh hoạt động hiệu quả của Manulife Việt Nam xin cung cấp quy trình bảo lãnh viện phí và danh sách các Bệnh viện đối tác với Manulife

Để hiểu hơn về quy trình bảo lãnh viện phí xin liên hệ với Epos Global thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Ngọc Yến Epos Manulife chúc quý khách tuần làm việc mới hiệu quả!
Dịch vụ bảo lãnh viện phí

10/09/2018 14:58

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Khách hàng và hướng đến mục tiêu “Khách hàng là trọng tâm”, từ ngày 01/01/2016, Manulife Việt Nam triển khai Dịch vụ bảo lãnh viện phí. Với dịch vụ này, Manulife Việt Nam thay mặt Khách hàng thanh toán viện phí trực tiếp cho hệ thống Bệnh viện đối tác.

Ngọc Yến Epos Manulife, chi nhánh hoạt động hiệu quả của Manulife Việt Nam xin cung cấp quy trình bảo lãnh viện phí và danh sách các Bệnh viện đối tác với Manulife

Để hiểu hơn về quy trình bảo lãnh viện phí xin liên hệ với Epos Global thông qua: 

- Email: yenisvnu@gmail.com

- Hotline: 024.730.44686; 0972892442

- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

- Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

- Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Ngọc Yến Epos Manulife chúc quý khách tuần làm việc mới hiệu quả!