Bạn sẽ nhận được những quyền lợi bổ trợ gì khi mua Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai? ( Phần 2 )

14/08/2018 09:10

Chắp Cánh Tương Lai là tên gọi của 1 trong những giải pháp bảo hiểm hàng đầu do Ngọc Yến Epos Manulife cung cấp tới khách hàng. Để thụ hưởng trọn vẹn các quyền lợi đặc biệt, bạn chỉ cần bỏ thêm 1 khoản chi phí nhỏ nữa để hiện thực hóa các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm với giải pháp ưu việt này.

  Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao thuộc gói bảo hiểm mà Epos Manulife đem tới chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% của Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm chẳng may gặp tai nạn và bị thương tật, chấn thương nội tạng, gãy xương, bỏng nghiêm trọng hoặc tử vong.

  Cụ thể hơn:

  Quyển lợi khi thương tật do Tai nạn lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (Tùy theo tình trang thương tật)

  Quyền lợi khi chấn thương nội tạng do Tai nạn: 15% Số Tiền Bảo Hiểm, tối đa 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu) đồng/lần thanh toán.

  Quyền lợi bảo hiểm gãy xương do Tai Nạn: lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (tùy theo tình trạng gãy xương).

   Quyền lợi bảo hiểm bỏng nghiêm trọng do Tai Nạn: lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (tùy theo tình trạng bỏng).

  LƯU Ý: Tổng Quyền lợi thanh toán của tất cả các trường hợp kể trên không vượt quá 100% Số Tiền Bảo Hiểm.

  Quyền lợi khi Tử vong do tai nạn: 100% hoặc 200% hoặc 300% Số tiền bảo hiểm (tùy theo trường hợp tử vong) trừ đi tổng Quyền lợi thanh toán của các trường hơp kể trên đã được thanh toán trước đó (nếu có).

  Đối với sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

  Sản phẩm Bảo hiểm tử vong hỗ trợ tài chính giúp gia đình vượt qua khó khăn trường hợp Người Được Bảo Hiểm rủi ro tử vong bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

  Khi chọn lựa gói giải pháp Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai bạn và người thân hoàn toàn an tâm khi chỉ cần trả thêm 1 khoản phí nhỏ bới các quyền lợi kể trên đến từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ, điều này giúp bạn xóa bỏ mọi lo lắng trước những rủi ro có thể xảy đến trong cuộc sống.
Bạn sẽ nhận được những quyền lợi bổ trợ gì khi mua Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai? ( Phần 2 )

14/08/2018 09:10

Chắp Cánh Tương Lai là tên gọi của 1 trong những giải pháp bảo hiểm hàng đầu do Ngọc Yến Epos Manulife cung cấp tới khách hàng. Để thụ hưởng trọn vẹn các quyền lợi đặc biệt, bạn chỉ cần bỏ thêm 1 khoản chi phí nhỏ nữa để hiện thực hóa các Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ đi kèm với giải pháp ưu việt này.

  Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn nâng cao thuộc gói bảo hiểm mà Epos Manulife đem tới chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 300% của Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm chẳng may gặp tai nạn và bị thương tật, chấn thương nội tạng, gãy xương, bỏng nghiêm trọng hoặc tử vong.

  Cụ thể hơn:

  Quyển lợi khi thương tật do Tai nạn lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (Tùy theo tình trang thương tật)

  Quyền lợi khi chấn thương nội tạng do Tai nạn: 15% Số Tiền Bảo Hiểm, tối đa 150.000.000đ (Một trăm năm mươi triệu) đồng/lần thanh toán.

  Quyền lợi bảo hiểm gãy xương do Tai Nạn: lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (tùy theo tình trạng gãy xương).

   Quyền lợi bảo hiểm bỏng nghiêm trọng do Tai Nạn: lên đến 100% Số Tiền Bảo Hiểm (tùy theo tình trạng bỏng).

  LƯU Ý: Tổng Quyền lợi thanh toán của tất cả các trường hợp kể trên không vượt quá 100% Số Tiền Bảo Hiểm.

  Quyền lợi khi Tử vong do tai nạn: 100% hoặc 200% hoặc 300% Số tiền bảo hiểm (tùy theo trường hợp tử vong) trừ đi tổng Quyền lợi thanh toán của các trường hơp kể trên đã được thanh toán trước đó (nếu có).

  Đối với sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bảo hiểm Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn Hỗ trợ tài chính trong trường hợp Người Được Bảo Hiểm bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

  Sản phẩm Bảo hiểm tử vong hỗ trợ tài chính giúp gia đình vượt qua khó khăn trường hợp Người Được Bảo Hiểm rủi ro tử vong bằng 100% Số Tiền Bảo Hiểm của sản phẩm bổ trợ này.

  Khi chọn lựa gói giải pháp Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai bạn và người thân hoàn toàn an tâm khi chỉ cần trả thêm 1 khoản phí nhỏ bới các quyền lợi kể trên đến từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ, điều này giúp bạn xóa bỏ mọi lo lắng trước những rủi ro có thể xảy đến trong cuộc sống.