Bạn sẽ nhận được những quyền lợi bổ trợ gì khi mua Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai? ( Phần 1 )

14/08/2018 09:05

Khi lựa chọn sản phẩm Ngọc Yến Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai, chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, bạn và người thân sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp Đồng với các quyền lợi ưu việt từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ.

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ là các sản phẩm hỗ trợ và giúp khách hàng có thêm những quyền lợi đặc biệt chỉ bằng một khoản chi phí vô cùng hợp lí. Các sản phẩm bổ trợ phải kể đến sản phẩm Món Quà Sức Khỏe, Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao, Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng, Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế, Bảo Hiểm Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn, Bảo Hiểm Tử Vong.

  • Đối với Sản phẩm bảo hiểm Món quà sức khỏe, bạn sẽ được hỗ trợ chi trả các chi phí thực tế khi chăm sóc thai sản, điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa; đặc biệt chi trả thêm các chi phí rất lớn như điều trị ung thư hay cấy ghép nội tạng. Ngoài ra, hệ thống bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp Việt Nam và nước ngoài.

  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh lý nghiêm trọng bảo vệ toàn diện lên đến 125% STBH của sản phẩm bổ trợ này trước 10 loại bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng cho Nam hoặc Nữ.

Sản phẩm bổ trợ của Chắp Cánh Ước Mơ giúp bạn an tâm điều trị bệnh với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% số tiền bảo hiểm khi điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt.

Để hoàn toàn an tâm cho cuộc sống, sức khỏe của từng thành viên trong gia đình trước những rủi ro không thể lường trước, bạn đừng ngần ngại khi tìm hiểu và lựa chọn một trong những gói giải pháp ưu việt hàng đầu của Epos Manulife - thương hiệu bảo hiểm có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
Bạn sẽ nhận được những quyền lợi bổ trợ gì khi mua Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai? ( Phần 1 )

14/08/2018 09:05

Khi lựa chọn sản phẩm Ngọc Yến Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai, chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, bạn và người thân sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp Đồng với các quyền lợi ưu việt từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ.

Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ là các sản phẩm hỗ trợ và giúp khách hàng có thêm những quyền lợi đặc biệt chỉ bằng một khoản chi phí vô cùng hợp lí. Các sản phẩm bổ trợ phải kể đến sản phẩm Món Quà Sức Khỏe, Bảo Hiểm Tử Vong Và Thương Tật Do Tai Nạn Nâng Cao, Bảo Hiểm Bệnh Lý Nghiêm Trọng, Bảo Hiểm Trợ Cấp Y Tế, Bảo Hiểm Thương Tật Toàn Bộ Và Vĩnh Viễn, Bảo Hiểm Tử Vong.

  • Đối với Sản phẩm bảo hiểm Món quà sức khỏe, bạn sẽ được hỗ trợ chi trả các chi phí thực tế khi chăm sóc thai sản, điều trị nội trú, ngoại trú và nha khoa; đặc biệt chi trả thêm các chi phí rất lớn như điều trị ung thư hay cấy ghép nội tạng. Ngoài ra, hệ thống bảo lãnh thanh toán viện phí rộng khắp Việt Nam và nước ngoài.

  • Sản phẩm bảo hiểm bổ trợ Bệnh lý nghiêm trọng bảo vệ toàn diện lên đến 125% STBH của sản phẩm bổ trợ này trước 10 loại bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn sớm, 45 bệnh lý nghiêm trọng giai đoạn cuối, hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng cho Nam hoặc Nữ.

Sản phẩm bổ trợ của Chắp Cánh Ước Mơ giúp bạn an tâm điều trị bệnh với quyền lợi hỗ trợ chi phí y tế cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ này, hoặc 200% số tiền bảo hiểm khi điều trị tại Khoa chăm sóc đặc biệt.

Để hoàn toàn an tâm cho cuộc sống, sức khỏe của từng thành viên trong gia đình trước những rủi ro không thể lường trước, bạn đừng ngần ngại khi tìm hiểu và lựa chọn một trong những gói giải pháp ưu việt hàng đầu của Epos Manulife - thương hiệu bảo hiểm có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.