Bạn sẽ phải đạt đủ những điều kiện gì để tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai.

15/08/2018 15:12

  Khi quyết định lựa chọn giải pháp bảo hiểm cho gia đình, bạn bè và người thân bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các quy định về điều kiện tham gia bảo hiểm. Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai hướng tới đối tượng mục tiêu hưởng quyền lợi bảo hiểm là người mẹ trong thời kỳ mang thai và các bé.

   Để tham gia vào Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai, bên mua bảo hiểm phải là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cá nhân từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên đang sinh sống tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng và được ghi nhận là Bên Mua Bảo Hiểm trong hợp đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

   Cụ thể hơn, khi gia nhập vào đại gia đình Epos Manulife, phải đạt độ tuổi tham gia là khi mẹ mang thai 18 tuần trở lên, có tuổi từ 18-55 hoặc trẻ em từ 1 ngày tuồi đến 17 tuổi. Với thời hạn hợp đồng từ 10 đến 27 năm và thời hạn đóng phí ít hơn thời hạn hợp đồng 4 năm.

   Thực chất, đối tượng tham gia bảo hiểm Chắp Cánh Tương Lai rất đa dạng, chỉ cần bạn là người luôn mong muốn dành tặng cho con một món quà ý nghĩa, Epos Manulife sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng bạn để bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.
Bạn sẽ phải đạt đủ những điều kiện gì để tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai.

15/08/2018 15:12

  Khi quyết định lựa chọn giải pháp bảo hiểm cho gia đình, bạn bè và người thân bạn tuyệt đối đừng bỏ qua các quy định về điều kiện tham gia bảo hiểm. Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai hướng tới đối tượng mục tiêu hưởng quyền lợi bảo hiểm là người mẹ trong thời kỳ mang thai và các bé.

   Để tham gia vào Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai, bên mua bảo hiểm phải là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc cá nhân từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên đang sinh sống tại Việt Nam và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; là người kê khai ký tên trên đơn yêu cầu bảo hiểm, thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định trong Hợp đồng và được ghi nhận là Bên Mua Bảo Hiểm trong hợp đồng hoặc Xác Nhận Thay Đổi Hợp Đồng (nếu có).

   Cụ thể hơn, khi gia nhập vào đại gia đình Epos Manulife, phải đạt độ tuổi tham gia là khi mẹ mang thai 18 tuần trở lên, có tuổi từ 18-55 hoặc trẻ em từ 1 ngày tuồi đến 17 tuổi. Với thời hạn hợp đồng từ 10 đến 27 năm và thời hạn đóng phí ít hơn thời hạn hợp đồng 4 năm.

   Thực chất, đối tượng tham gia bảo hiểm Chắp Cánh Tương Lai rất đa dạng, chỉ cần bạn là người luôn mong muốn dành tặng cho con một món quà ý nghĩa, Epos Manulife sẽ luôn hỗ trợ, đồng hành cùng bạn để bạn trở thành khách hàng của chúng tôi.