Bạn sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai ( Phần 2 )

15/08/2018 15:04

   Là một trong những giải pháp ưu việt hàng đầu dành cho các gia đình khi họ muốn đảm bảo cho tương lai của thành viên nhỏ, Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai không chỉ hỗ trợ quyền lợi cho con mà còn đồng hành cùng các bậc cha mẹ khi hỗ trợ cả những quyền lợi dành cho mẹ và người trụ cột.

   Quyền lợi cho mẹ đặc biệt dành cho người mẹ trong suốt thời kỳ thai sản cho tới khi sinh con là điểm đặc biệt của Chắp Cánh Tương Lai. Nếu chẳng may trong quá trình thai kỳ, mẹ gặp Biến chứng thai sản hoặc con sinh ra mắc phải Dị tật bẩm sinh, công ty sẽ hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền Bảo hiểm, giúp gia đình vượt qua khó khăn và được san sẻ chi phí chữa trị. Ngoài ra, quyền lợi bảo vệ tài chính trước rủi ro mẹ mang thai bị tử vong lên đến 100% Số tiền bảo hiểm trước khi chuyển đổi Người được bảo hiểm sang con.

Đối với người trụ cột, các quyền lợi về Miễn đóng phí, Hỗ trợ tài chính đều được hỗ trợ. Đối với quyền lợi Miễn đóng phí, hợp đồng sẽ được miễn đóng phí cho sản phẩm chính nếu người trụ cột chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Các quyền lợi về Hỗ trợ tài chính sẽ được chi trả mỗi năm 15% Số tiền bảo hiểm cho đến 1 năm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí nếu Người trụ cột chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.   

Đối với các quyền lợi gia tăng, chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, bạn và người thân sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp đồng và các quyên lợi ưu việt đến từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ của giải pháp Ngọc Yến Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai.

   Tìm hiểu thêm về Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ trợ tại đây
Bạn sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai ( Phần 2 )

15/08/2018 15:04

   Là một trong những giải pháp ưu việt hàng đầu dành cho các gia đình khi họ muốn đảm bảo cho tương lai của thành viên nhỏ, Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai không chỉ hỗ trợ quyền lợi cho con mà còn đồng hành cùng các bậc cha mẹ khi hỗ trợ cả những quyền lợi dành cho mẹ và người trụ cột.

   Quyền lợi cho mẹ đặc biệt dành cho người mẹ trong suốt thời kỳ thai sản cho tới khi sinh con là điểm đặc biệt của Chắp Cánh Tương Lai. Nếu chẳng may trong quá trình thai kỳ, mẹ gặp Biến chứng thai sản hoặc con sinh ra mắc phải Dị tật bẩm sinh, công ty sẽ hỗ trợ tài chính bằng 20% Số tiền Bảo hiểm, giúp gia đình vượt qua khó khăn và được san sẻ chi phí chữa trị. Ngoài ra, quyền lợi bảo vệ tài chính trước rủi ro mẹ mang thai bị tử vong lên đến 100% Số tiền bảo hiểm trước khi chuyển đổi Người được bảo hiểm sang con.

Đối với người trụ cột, các quyền lợi về Miễn đóng phí, Hỗ trợ tài chính đều được hỗ trợ. Đối với quyền lợi Miễn đóng phí, hợp đồng sẽ được miễn đóng phí cho sản phẩm chính nếu người trụ cột chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Các quyền lợi về Hỗ trợ tài chính sẽ được chi trả mỗi năm 15% Số tiền bảo hiểm cho đến 1 năm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí nếu Người trụ cột chẳng may tử vong hoặc bị thương tật toàn bộ và vĩnh viễn.   

Đối với các quyền lợi gia tăng, chỉ cần trả thêm một khoản phí hợp lý, bạn và người thân sẽ an tâm trước rủi ro không lường trước trong cùng một Hợp đồng và các quyên lợi ưu việt đến từ các Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ Trợ của giải pháp Ngọc Yến Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai.

   Tìm hiểu thêm về Sản Phẩm Bảo Hiểm Bổ trợ tại đây