Bạn sẽ được hỗ trợ những quyền lợi gì khi tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai ( Phần 1 )

15/08/2018 14:57

  Một trong những băn khoăn lớn nhất của các gia đình khi quyết định lựa chọn Epos Manulife đó là sẽ nhận được các quyền lợi đặc biệt nào khi tham gia vào Chắp Cánh Tương Lai ?

   Các quyền lợi cho con phải kể đến như Quyền lợi Học vấn; Quyền lợi Đăng khoa; Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 18 tuổi; Quyền lợi khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;  Quyền lợi Trợ cấp mai táng.

 • Quyền lợi Học vấn: Chi trả 5 lần vào 5 năm cuối của thời hạn hợp đồng, mỗi lần 30% Số tiền bảo hiểm. Tổng cộng Quỹ học vấn bằng 150% Số tiền bảo hiểm.

 • Quyền lợi Đăng khoa: Chi trả 30% Số tiền bảo hiểm, tối đa 100 triệu đồng khi con tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên và là một trong mười người có điểm trung bình tốt nghiệp đại học cao nhất của ngành học.

 • Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 18 tuổi: 100% Số tiền bảo hiểm và Bảo tức, Lãi tích lũy (nếu có) (chèn ảnh list bệnh lý nghiêm trọng)

 • Quyền lợi khi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm và Quyền lợi học vấn, Bảo tức để lại và lãi tích lũy (nếu có)

 • Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số tiền bảo hiểm (tối đa 30 triệu đồng) ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào Quyền lợi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.

 • Bảo tức (không đảm bảo): Bảo tức sẽ được chi trả theo tình hình thực tế (không đảm bảo) sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn. Trong đó, Bảo tức định kỳ sẽ được chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng; Bảo tức tri ân sẽ được chi trả một lần khi kết thúc thời hạn đóng phí.

Lưu ý: Khách hàng có thể nhận bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.

Toàn bộ các quyền lợi dành cho con đều được đảm bảo tuyệt đối bởi Epos Manulife, bạn sẽ hoàn toàn an tâm cho tương lai của con trẻ khi lựa chọn Chắp Cánh Tương Lai. Như một lời cam kết dành cho những ước mơ đầu đời của bé, Ngọc Yến Epos Manulife dành tặng cho con món quà ý nghĩa nhất cho tương lai của thiên thần nhỏ.
Bạn sẽ được hỗ trợ những quyền lợi gì khi tham gia Epos Manulife - Chắp Cánh Tương Lai ( Phần 1 )

15/08/2018 14:57

  Một trong những băn khoăn lớn nhất của các gia đình khi quyết định lựa chọn Epos Manulife đó là sẽ nhận được các quyền lợi đặc biệt nào khi tham gia vào Chắp Cánh Tương Lai ?

   Các quyền lợi cho con phải kể đến như Quyền lợi Học vấn; Quyền lợi Đăng khoa; Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 18 tuổi; Quyền lợi khi Tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;  Quyền lợi Trợ cấp mai táng.

 • Quyền lợi Học vấn: Chi trả 5 lần vào 5 năm cuối của thời hạn hợp đồng, mỗi lần 30% Số tiền bảo hiểm. Tổng cộng Quỹ học vấn bằng 150% Số tiền bảo hiểm.

 • Quyền lợi Đăng khoa: Chi trả 30% Số tiền bảo hiểm, tối đa 100 triệu đồng khi con tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi trở lên và là một trong mười người có điểm trung bình tốt nghiệp đại học cao nhất của ngành học.

 • Quyền lợi Bệnh lý nghiêm trọng đối với trẻ em dưới 18 tuổi: 100% Số tiền bảo hiểm và Bảo tức, Lãi tích lũy (nếu có) (chèn ảnh list bệnh lý nghiêm trọng)

 • Quyền lợi khi tử vong hoặc Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn: 100% Số tiền bảo hiểm và Quyền lợi học vấn, Bảo tức để lại và lãi tích lũy (nếu có)

 • Quyền lợi Trợ cấp mai táng: 10% Số tiền bảo hiểm (tối đa 30 triệu đồng) ngay khi nhận được yêu cầu giải quyết quyền lợi Tử vong. Quyền lợi này sẽ được khấu trừ vào Quyền lợi tử vong sau khi có quyết định chi trả chính thức từ Công ty.

 • Bảo tức (không đảm bảo): Bảo tức sẽ được chi trả theo tình hình thực tế (không đảm bảo) sau khi các khoản phí bảo hiểm của hợp đồng đã được đóng đầy đủ và đúng hạn. Trong đó, Bảo tức định kỳ sẽ được chi trả hàng năm vào mỗi ngày kỷ niệm hợp đồng; Bảo tức tri ân sẽ được chi trả một lần khi kết thúc thời hạn đóng phí.

Lưu ý: Khách hàng có thể nhận bảo tức bất cứ thời điểm nào hoặc để lại công ty và hưởng Lãi tích lũy theo mức lãi suất được công bố tại từng thời điểm.

Toàn bộ các quyền lợi dành cho con đều được đảm bảo tuyệt đối bởi Epos Manulife, bạn sẽ hoàn toàn an tâm cho tương lai của con trẻ khi lựa chọn Chắp Cánh Tương Lai. Như một lời cam kết dành cho những ước mơ đầu đời của bé, Ngọc Yến Epos Manulife dành tặng cho con món quà ý nghĩa nhất cho tương lai của thiên thần nhỏ.