Những quyền lợi khi tham gia Epos Manulife Gia đình tôi yêu

21/08/2018 15:40

  An tâm trước những rủi ro không lường trước từ cuộc sống, khách hàng tin tưởng vào gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Bảo Yến Manulife bởi những quyền lợi tăng cường như:

-         Khách hàng tham gia bảo hiểm linh hoạt đóng phí tùy theo khả năng cũng như nhu cầu tài chính của bản thân và gia đình.

-         Khách hàng có thể chủ động lựa chọn thay đổi số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp với khả năng, nhu cầu trong mỗi giai đoạn của cuộc sống.

-         Gia đình tôi yêu của Epos Manulife còn mang đến quyền lợi vượt trội, tính linh hoạt cao giúp khách hàng có thể sử dụng giá trị tài khoản hợp đồng để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của cuộc sống hoặc có thể đầu tư thêm để gia tăng số tiền tiết kiệm với mức lãi suất hấp dẫn từ quỹ liên kết chung. Chúng tôi luôn đảm bảo cho khách hàng có được lãi suất hợp lí nhất.

-          Một năm đầu tiên sau khi tham gia bảo hiểm khách hàng có thể được sử dụng một số tiền nhất định trong bảo hiểm để chi tiêu cho cuộc sống nếu như có nhu cầu theo quy định của hợp đồng.

-         Nếu khách hàng có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm với Epos Manulife trong thời gian dài thì chúng tôi đảm bảo giá trị tài khoản bảo hiểm của khách hàng sẽ được tích lũy với mức lãi suất cao hơn so với mức lãi suất tối thiểu hợp đồng quy định.

-         Ngoài ra quyền lợi đặc biệt của khách hàng khi tham gia gói Gia đình tôi yêu  của Epos Manulife là được hưởng các khoản thưởng đến từ công ty nếu khách hàng duy trì hợp đồng ở năm thứ 5 và các năm sau đó (đều được) với một khoản theo quy định.

  Như vậy, không chỉ là quyền lợi của cá nhân, khi tham gia bảo hiểm khách hàng có thể an tâm với sức khỏe của gia đình mình với các quyền lợi khác nằm trong gói bảo hiểm tăng cường của Epos Manulife sẽ có ở những bài viết tiếp theo.

 

 

 
Những quyền lợi khi tham gia Epos Manulife Gia đình tôi yêu

21/08/2018 15:40

  An tâm trước những rủi ro không lường trước từ cuộc sống, khách hàng tin tưởng vào gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Bảo Yến Manulife bởi những quyền lợi tăng cường như:

-         Khách hàng tham gia bảo hiểm linh hoạt đóng phí tùy theo khả năng cũng như nhu cầu tài chính của bản thân và gia đình.

-         Khách hàng có thể chủ động lựa chọn thay đổi số tiền bảo hiểm sao cho phù hợp với khả năng, nhu cầu trong mỗi giai đoạn của cuộc sống.

-         Gia đình tôi yêu của Epos Manulife còn mang đến quyền lợi vượt trội, tính linh hoạt cao giúp khách hàng có thể sử dụng giá trị tài khoản hợp đồng để đáp ứng cho nhu cầu chi tiêu của cuộc sống hoặc có thể đầu tư thêm để gia tăng số tiền tiết kiệm với mức lãi suất hấp dẫn từ quỹ liên kết chung. Chúng tôi luôn đảm bảo cho khách hàng có được lãi suất hợp lí nhất.

-          Một năm đầu tiên sau khi tham gia bảo hiểm khách hàng có thể được sử dụng một số tiền nhất định trong bảo hiểm để chi tiêu cho cuộc sống nếu như có nhu cầu theo quy định của hợp đồng.

-         Nếu khách hàng có thể duy trì hợp đồng bảo hiểm với Epos Manulife trong thời gian dài thì chúng tôi đảm bảo giá trị tài khoản bảo hiểm của khách hàng sẽ được tích lũy với mức lãi suất cao hơn so với mức lãi suất tối thiểu hợp đồng quy định.

-         Ngoài ra quyền lợi đặc biệt của khách hàng khi tham gia gói Gia đình tôi yêu  của Epos Manulife là được hưởng các khoản thưởng đến từ công ty nếu khách hàng duy trì hợp đồng ở năm thứ 5 và các năm sau đó (đều được) với một khoản theo quy định.

  Như vậy, không chỉ là quyền lợi của cá nhân, khi tham gia bảo hiểm khách hàng có thể an tâm với sức khỏe của gia đình mình với các quyền lợi khác nằm trong gói bảo hiểm tăng cường của Epos Manulife sẽ có ở những bài viết tiếp theo.