Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife hỗ trợ bạn những gì?

21/08/2018 15:43

  Gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu Epos - Manulife là giải pháp tài chính ưu việt ba trong một kết hợp ba yếu tố nổi bật: Bảo vệ toàn diện, linh hoạt tuyệt vời và tiết kiệm lâu dài trong cùng một gói sản phẩm.

  Ngọc Yến Epos – Manulife, chi nhánh bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam chính thức giới thiệu gói sản phẩm bảo hiểm Gia đình tôi yêu - giải pháp tài chính ba trong một là sự kết hợp ba yếu tố nổi bật: Bảo vệ toàn diện, linh hoạt tuyệt vời và siêu tiết kiệm.

  Gói bảo hiểm mang đến cho bạn và gia đình quyền lợi bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro, tai nạn khôn lường trong cuộc sống qua danh mục các quyền lợi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm tăng cường vô cùng đa dạng với mức phí hợp lý.

 Tính linh hoạt cao, Gia đình tôi yêu đáp ứng các nhu cầu tài chính đa dạng và thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

  Bảo hiểm Epos - Manulife Gia đình tôi yêu còn là giải pháp tiết kiệm an toàn và hấp dẫn dài hạn với giá trị tài khoản được tích lũy với mức lãi suất đầu tư hợp lý mà vẫn luôn lớn hơn mức lãi suất tối thiểu đến từ công ty cam kết. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng vào ngày kỷ niệm năm, hợp đồng thứ năm và từng năm hợp đồng khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.

 

 
Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife hỗ trợ bạn những gì?

21/08/2018 15:43

  Gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu Epos - Manulife là giải pháp tài chính ưu việt ba trong một kết hợp ba yếu tố nổi bật: Bảo vệ toàn diện, linh hoạt tuyệt vời và tiết kiệm lâu dài trong cùng một gói sản phẩm.

  Ngọc Yến Epos – Manulife, chi nhánh bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam chính thức giới thiệu gói sản phẩm bảo hiểm Gia đình tôi yêu - giải pháp tài chính ba trong một là sự kết hợp ba yếu tố nổi bật: Bảo vệ toàn diện, linh hoạt tuyệt vời và siêu tiết kiệm.

  Gói bảo hiểm mang đến cho bạn và gia đình quyền lợi bảo vệ tài chính toàn diện trước những rủi ro, tai nạn khôn lường trong cuộc sống qua danh mục các quyền lợi bảo hiểm và quyền lợi bảo hiểm tăng cường vô cùng đa dạng với mức phí hợp lý.

 Tính linh hoạt cao, Gia đình tôi yêu đáp ứng các nhu cầu tài chính đa dạng và thay đổi theo nhu cầu của khách hàng.

  Bảo hiểm Epos - Manulife Gia đình tôi yêu còn là giải pháp tiết kiệm an toàn và hấp dẫn dài hạn với giá trị tài khoản được tích lũy với mức lãi suất đầu tư hợp lý mà vẫn luôn lớn hơn mức lãi suất tối thiểu đến từ công ty cam kết. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ nhận được các khoản thưởng duy trì hợp đồng vào ngày kỷ niệm năm, hợp đồng thứ năm và từng năm hợp đồng khi đáp ứng được một số điều kiện nhất định.