Bảo vệ toàn diện với Gia đình tôi yêu

15/08/2018 14:31

  Chúng ta ai cũng có những kế hoạch trong tương lai cho bản thân và gia đình: học vấn cho con cái, mua sắm nâng cao chất lượng cho cuộc sống, du lịch nghỉ dưỡng, an dưỡng tuối già,… Và chúng ta đều TIẾT KIỆM cho mục đích này.

  Với vai trò là hãng bảo hiểm nhân thọ uy tín trong nước Epos Manulife đảm nhận vai trò đối với khách hàng: tiết kiệm cho tương lai, bảo vệ tài chính, chia sẻ rủi ro.

  Không ai trong chúng ta có thể biết trước về những RỦI RO trong cuộc sống. Tử vong, bệnh hiểm nghèo và tai nạn có thể đến với bất kì ai, bất cứ lúc nào. Nếu điều không may này xảy ra với người trụ cột, những dự định cho tương lai của gia đình sẽ khó lòng có thể thực hiện. Hơn thế nữa, cuộc sống hàng ngày sẽ dễ dàng bị đảo lộn, nhu cầu về vật chất cho cuộc sống hàng ngày bị hạn chế; những khoản nợ có thể sẽ xuất hiện; việc học của con cái có thể bị dừng lại,… Những câu hỏi lớn sẽ đặt ra cho chúng ta lúc này là Ai sẽ lo toan với gánh nặng tài chính?, có thể vay mượn từ đâu?, tài sản gì có thể bán đi?,….

  Một trong những quyền lợi nổi bật trong gói dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Gia đình tôi yêu của NGỌC Yến Epos Manulife là bảo vệ toàn diện bạn và gia đình. Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả khi gặp những rủi ro như Bệnh tật, tai nạn, tử vong. Đây chính là giải pháp tài chính dự phòng hữu hiệu nhất. Từ đó những dự định của bạn và gia đình tiếp tục được thực hiện.
Bảo vệ toàn diện với Gia đình tôi yêu

15/08/2018 14:31

  Chúng ta ai cũng có những kế hoạch trong tương lai cho bản thân và gia đình: học vấn cho con cái, mua sắm nâng cao chất lượng cho cuộc sống, du lịch nghỉ dưỡng, an dưỡng tuối già,… Và chúng ta đều TIẾT KIỆM cho mục đích này.

  Với vai trò là hãng bảo hiểm nhân thọ uy tín trong nước Epos Manulife đảm nhận vai trò đối với khách hàng: tiết kiệm cho tương lai, bảo vệ tài chính, chia sẻ rủi ro.

  Không ai trong chúng ta có thể biết trước về những RỦI RO trong cuộc sống. Tử vong, bệnh hiểm nghèo và tai nạn có thể đến với bất kì ai, bất cứ lúc nào. Nếu điều không may này xảy ra với người trụ cột, những dự định cho tương lai của gia đình sẽ khó lòng có thể thực hiện. Hơn thế nữa, cuộc sống hàng ngày sẽ dễ dàng bị đảo lộn, nhu cầu về vật chất cho cuộc sống hàng ngày bị hạn chế; những khoản nợ có thể sẽ xuất hiện; việc học của con cái có thể bị dừng lại,… Những câu hỏi lớn sẽ đặt ra cho chúng ta lúc này là Ai sẽ lo toan với gánh nặng tài chính?, có thể vay mượn từ đâu?, tài sản gì có thể bán đi?,….

  Một trong những quyền lợi nổi bật trong gói dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Gia đình tôi yêu của NGỌC Yến Epos Manulife là bảo vệ toàn diện bạn và gia đình. Người tham gia bảo hiểm sẽ được chi trả khi gặp những rủi ro như Bệnh tật, tai nạn, tử vong. Đây chính là giải pháp tài chính dự phòng hữu hiệu nhất. Từ đó những dự định của bạn và gia đình tiếp tục được thực hiện.