Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu Epos – Manulife (P2)

21/08/2018 14:19

  Như đã chia sẻ ở Phần 1 Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife.

  Trong bài viết này chúng tôi sẽ thông tin thêm những quyền lợi bổ sung nếu khách hàng tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm cụ thể như sau:

– Khi khách hàng đóng bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn và phải nằm viện thì sẽ được Epos – Manulife hỗ trợ điều trị với mức tiền cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ hoặc có thể lên tới 200% số tiền bảo hiểm nếu khách hàng phải điều trị ở khoa Chăm sóc đặc biệt.

– Người tham gia gói bảo hiểm tăng cường sẽ được hỗ trợ đóng phí nếu mắc bệnh lý nghiêm trọng.

– Được hỗ trợ chi trả cho các chi phí nếu điều trị nội – ngoại trú, nha khoa hoặc chăm sóc thai sản dành cho phụ nữ và đặc biệt hơn nữa là được chi trả thêm các chi phí điều trị ung thư, cấy ghép nội tạng

– Ngoài những quyền lợi nêu trên, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi tăng cường khác về bảo vệ sức khỏe, đảm bảo tài chính cho gia đình người tham gia bảo hiểm một cách toàn diện và an toàn nhất.

  Như vậy, gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Epos - Manulife thực sự mang lại rất lợi ích vượt trội dành khách hàng tham gia và các thành viên trong gia đình bạn. Gia đình tôi yêu của Epos - Manulife thực sự là giải pháp tài chính toàn diện bền vững cho khách hàng.
Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu Epos – Manulife (P2)

21/08/2018 14:19

  Như đã chia sẻ ở Phần 1 Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife.

  Trong bài viết này chúng tôi sẽ thông tin thêm những quyền lợi bổ sung nếu khách hàng tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm cụ thể như sau:

– Khi khách hàng đóng bảo hiểm gặp rủi ro, tai nạn và phải nằm viện thì sẽ được Epos – Manulife hỗ trợ điều trị với mức tiền cho mỗi ngày nằm viện bằng 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ hoặc có thể lên tới 200% số tiền bảo hiểm nếu khách hàng phải điều trị ở khoa Chăm sóc đặc biệt.

– Người tham gia gói bảo hiểm tăng cường sẽ được hỗ trợ đóng phí nếu mắc bệnh lý nghiêm trọng.

– Được hỗ trợ chi trả cho các chi phí nếu điều trị nội – ngoại trú, nha khoa hoặc chăm sóc thai sản dành cho phụ nữ và đặc biệt hơn nữa là được chi trả thêm các chi phí điều trị ung thư, cấy ghép nội tạng

– Ngoài những quyền lợi nêu trên, khách hàng còn được hưởng các quyền lợi tăng cường khác về bảo vệ sức khỏe, đảm bảo tài chính cho gia đình người tham gia bảo hiểm một cách toàn diện và an toàn nhất.

  Như vậy, gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Epos - Manulife thực sự mang lại rất lợi ích vượt trội dành khách hàng tham gia và các thành viên trong gia đình bạn. Gia đình tôi yêu của Epos - Manulife thực sự là giải pháp tài chính toàn diện bền vững cho khách hàng.