Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu Epos – Manulife (P1)

21/08/2018 14:15

  Với một số tiền nhỏ mua sản phẩm hỗ trợ thì bạn và gia đình đã có thể hưởng quyền lợi nằm trong gói bảo hiểm tăng cường của Ngọc Yến Epos – Manulife.     

Từ đó khách hàng và gia đình có thể hoàn toàn yên tâm khi được được bảo vệ sức khỏe toàn diện cũng như đảm bảo quỹ tài chính với những quyền lợi ưu việt như:

–  Bảo hiểm khách hàng khỏi những bệnh lý nghiêm trọng: bảo vệ toàn diện tới mức 125% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ trước 10 loại bệnh nghiêm trọng trong giai đoạn sớm và 45 bệnh nghiêm trọng giai đoạn cuối hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng dành cho nữ hoặc nam.

– Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nhằm hỗ trợ khách hàng về tài chính trong các trường hợp như khách hàng bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn với mức 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ.

– Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn: Người được bảo hiểm sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới mức 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nếu như người đóng bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến các trường hợp như thương tật hoặc tử vong.

– Quyền lợi khi tham gia gói bảo hiểm tăng cường là được miễn khoản khấu trừ dành cho người được bảo hiểm: nếu người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng ở giai đoạn cuối, họ sẽ được miễn toàn bộ các khoản khấu trừ hàng tháng có liên quan đến bảo hiểm chính và sản phẩm bổ trợ. Ngoài ra các quyền lợi của khách hàng vẫn sẽ được đảm bảo chi trả theo kế hoạch.

  Như vậy chỉ với một khoản tiền nhỏ để tham gia vào gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos – Manulife bạn và gia đình đã có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.

 
Quyền lợi gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu Epos – Manulife (P1)

21/08/2018 14:15

  Với một số tiền nhỏ mua sản phẩm hỗ trợ thì bạn và gia đình đã có thể hưởng quyền lợi nằm trong gói bảo hiểm tăng cường của Ngọc Yến Epos – Manulife.     

Từ đó khách hàng và gia đình có thể hoàn toàn yên tâm khi được được bảo vệ sức khỏe toàn diện cũng như đảm bảo quỹ tài chính với những quyền lợi ưu việt như:

–  Bảo hiểm khách hàng khỏi những bệnh lý nghiêm trọng: bảo vệ toàn diện tới mức 125% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ trước 10 loại bệnh nghiêm trọng trong giai đoạn sớm và 45 bệnh nghiêm trọng giai đoạn cuối hoặc nhóm bệnh lý nghiêm trọng dành cho nữ hoặc nam.

– Bảo hiểm thương tật toàn bộ và vĩnh viễn nhằm hỗ trợ khách hàng về tài chính trong các trường hợp như khách hàng bị thương tật toàn bộ vĩnh viễn với mức 100% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ.

– Bảo hiểm tử vong và thương tật do tai nạn: Người được bảo hiểm sẽ được chi trả quyền lợi bảo hiểm lên tới mức 300% số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ nếu như người đóng bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến các trường hợp như thương tật hoặc tử vong.

– Quyền lợi khi tham gia gói bảo hiểm tăng cường là được miễn khoản khấu trừ dành cho người được bảo hiểm: nếu người được bảo hiểm mắc 1 trong 45 bệnh lý nghiêm trọng ở giai đoạn cuối, họ sẽ được miễn toàn bộ các khoản khấu trừ hàng tháng có liên quan đến bảo hiểm chính và sản phẩm bổ trợ. Ngoài ra các quyền lợi của khách hàng vẫn sẽ được đảm bảo chi trả theo kế hoạch.

  Như vậy chỉ với một khoản tiền nhỏ để tham gia vào gói bảo hiểm tăng cường Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Epos – Manulife bạn và gia đình đã có thể an tâm tận hưởng cuộc sống.