Bạn đã đủ điều kiện tham gia Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife chưa?

21/08/2018 14:25

  Khi đã nắm rõ thông tin về gói dịch vụ, những quyền lợi đến từ gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Bảo Yến – Manulife và quyết định tham gia đóng bảo hiểm thì khách hàng cần tìm hiểu những điều kiện tham gia gói bảo hiểm trên. Cụ thể như sau:

Độ tuổi tham gia: Khách hàng có độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: Đến 99 tuổi

Thời hạn đóng phí: Đóng phí linh hoạt nhưng có thể bằng với thời hạn hợp đồng.

  Bên cạnh đó Ngọc Yến Manulife cung cấp thêm những trường hợp không đủ điều kiện tham gia hay sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến một trong những nguyên nhân dưới đây:

-         Tự tử hoặc có hành vi tự tử

-         Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự

-         HIV/AIDS

-         Loại trừ khác (tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm).

  Với vùng khách hàng rộng và vô cùng đa dạng, chỉ cần bạn là người có nhu cầu muốn bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình và cần một sự đáp ứng tài chính dự phòng trong tương lai thì Epos Manulife luôn sẵn sang bên cạnh hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để bạn có thể là khách hàng của chúng tôi.

 

 

 
Bạn đã đủ điều kiện tham gia Gia đình tôi yêu của Epos – Manulife chưa?

21/08/2018 14:25

  Khi đã nắm rõ thông tin về gói dịch vụ, những quyền lợi đến từ gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu của Bảo Yến – Manulife và quyết định tham gia đóng bảo hiểm thì khách hàng cần tìm hiểu những điều kiện tham gia gói bảo hiểm trên. Cụ thể như sau:

Độ tuổi tham gia: Khách hàng có độ tuổi từ 1 tháng tuổi đến 65 tuổi.

Thời hạn hợp đồng: Đến 99 tuổi

Thời hạn đóng phí: Đóng phí linh hoạt nhưng có thể bằng với thời hạn hợp đồng.

  Bên cạnh đó Ngọc Yến Manulife cung cấp thêm những trường hợp không đủ điều kiện tham gia hay sẽ không thanh toán quyền lợi bảo hiểm nếu sự kiện bảo hiểm xảy ra có liên quan đến một trong những nguyên nhân dưới đây:

-         Tự tử hoặc có hành vi tự tử

-         Các hành vi vi phạm pháp luật hình sự

-         HIV/AIDS

-         Loại trừ khác (tương ứng với từng sản phẩm bảo hiểm).

  Với vùng khách hàng rộng và vô cùng đa dạng, chỉ cần bạn là người có nhu cầu muốn bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình và cần một sự đáp ứng tài chính dự phòng trong tương lai thì Epos Manulife luôn sẵn sang bên cạnh hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để bạn có thể là khách hàng của chúng tôi.