Tổng quan về gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Epos Manulife

15/08/2018 15:42

  Đảm bảo tài chính, thực hiện ước mơ của bạn và gia đình với gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Manulife.

  Gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Manulife là dòng bảo hiểm Universal Life (UL) của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam. Được tập đoàn Manulife Việt Nam ra mắt vào ngày 12.01.2015. Gia đình tôi yêu Manulife đã và đang là sự lựa chọn số một khi khách hàng có mong muốn sử dụng một gói bảo tốt không chỉ cho bản thân cũng như gia đình của khách hàng với gói sản phẩm đóng phí linh hoạt, nhiều lợi quyền lợi sản phẩm tang cường đi kèm cho khách hàng.

  Trên website: http://ngocyenmanulifespecial.com/#1  gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Manulife có một tên gọi khác là Gia đình tôi yêu, Ngọc yến Manulife hay Gia đình tôi yêu- Epos Manulife. Việc định hướng phát triển các kênh phân phối bảo hiểm khác nhau dẫn đến tên gọi khác nhau tuy nhiên về chất lượng và đặc tính sản phẩm thì không thay đổi.

  Bài viết tổng quan dưới đây giúp khách hàng đã, đang và sẽ tham gia bảo hiểm của Ngọc Yến Manulife hiểu rõ hơn về gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của chúng tôi.




Tổng quan về gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Epos Manulife

15/08/2018 15:42

  Đảm bảo tài chính, thực hiện ước mơ của bạn và gia đình với gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Ngọc Yến Manulife.

  Gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Manulife là dòng bảo hiểm Universal Life (UL) của công ty bảo hiểm nhân thọ Manulife Việt Nam. Được tập đoàn Manulife Việt Nam ra mắt vào ngày 12.01.2015. Gia đình tôi yêu Manulife đã và đang là sự lựa chọn số một khi khách hàng có mong muốn sử dụng một gói bảo tốt không chỉ cho bản thân cũng như gia đình của khách hàng với gói sản phẩm đóng phí linh hoạt, nhiều lợi quyền lợi sản phẩm tang cường đi kèm cho khách hàng.

  Trên website: http://ngocyenmanulifespecial.com/#1  gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của Manulife có một tên gọi khác là Gia đình tôi yêu, Ngọc yến Manulife hay Gia đình tôi yêu- Epos Manulife. Việc định hướng phát triển các kênh phân phối bảo hiểm khác nhau dẫn đến tên gọi khác nhau tuy nhiên về chất lượng và đặc tính sản phẩm thì không thay đổi.

  Bài viết tổng quan dưới đây giúp khách hàng đã, đang và sẽ tham gia bảo hiểm của Ngọc Yến Manulife hiểu rõ hơn về gói sản phẩm Gia đình tôi yêu của chúng tôi.