Các loại phí bạn nên biết khi tham gia gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu.

21/08/2018 16:44

  Gia đình tôi yêu là một trong hai gói sản phẩm của Epos Manulife, đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng và tham gia. Gia đình tôi yêu là một trong những giải pháp cho một nền tài chính vững chắc cho tương lai an tâm vui sống. Tuy nhiên trước khi tham gia, khách hàng cần nắm được những loại phí của Gia đình tôi yêu. 

  Phí ban đầu: được khấu trừ từ khoản phí bảo hiểm định kỳ và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng.

  Phí bảo hiểm rủi ro và Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường: được khấu trừ khách hàng từ GTTKHĐ, dùng để chi trả cho các quyền lợi bảo vệ của quyền lợi bảo hiểm cơ bản và (các) quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ nếu có.

 Phí quản lý hợp đồng: được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ. Trong năm 2016, phí quản lý hợp đồng là 27.000đ/tháng, và sẽ tự động tăng 2.000đ/tháng mỗi năm dương lịch sau đó (phí quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000đ/tháng).

  Phí quản lý quỹ: dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ liên kết chung và sẽ được khấu trừ trước khi công ty công bố lãi suất đầu tư. Mức phí quản lý quỹ được quy định tại trang hợp đồng và sẽ không vượt quá 2%/năm.

  Phí rút giá trị tài khoản hợp đồng: áp dụng khi bên mua bảo hiểm yêu cầu rút một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng.

  Phí chấm dứt hợp đồng: áp dụng khi bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước ngày đáo hạn.

  Trên đây là những thông tin về những loại phí của Gia đình tôi yêu. Khách hàng muốn tham gia gói dịch vụ trên của Epos Manulife sẽ được nhân viên của chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.

 
Các loại phí bạn nên biết khi tham gia gói bảo hiểm Gia đình tôi yêu.

21/08/2018 16:44

  Gia đình tôi yêu là một trong hai gói sản phẩm của Epos Manulife, đang được rất nhiều khách hàng tin tưởng và tham gia. Gia đình tôi yêu là một trong những giải pháp cho một nền tài chính vững chắc cho tương lai an tâm vui sống. Tuy nhiên trước khi tham gia, khách hàng cần nắm được những loại phí của Gia đình tôi yêu. 

  Phí ban đầu: được khấu trừ từ khoản phí bảo hiểm định kỳ và phí bảo hiểm đóng thêm trước khi phân bổ vào giá trị tài khoản hợp đồng.

  Phí bảo hiểm rủi ro và Phí bảo hiểm rủi ro tăng cường: được khấu trừ khách hàng từ GTTKHĐ, dùng để chi trả cho các quyền lợi bảo vệ của quyền lợi bảo hiểm cơ bản và (các) quyền lợi bảo hiểm tăng cường/ sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ nếu có.

 Phí quản lý hợp đồng: được khấu trừ hàng tháng từ GTTKHĐ. Trong năm 2016, phí quản lý hợp đồng là 27.000đ/tháng, và sẽ tự động tăng 2.000đ/tháng mỗi năm dương lịch sau đó (phí quản lý hợp đồng không vượt quá 60.000đ/tháng).

  Phí quản lý quỹ: dùng để chi trả cho các hoạt động của Quỹ liên kết chung và sẽ được khấu trừ trước khi công ty công bố lãi suất đầu tư. Mức phí quản lý quỹ được quy định tại trang hợp đồng và sẽ không vượt quá 2%/năm.

  Phí rút giá trị tài khoản hợp đồng: áp dụng khi bên mua bảo hiểm yêu cầu rút một phần từ giá trị tài khoản hợp đồng.

  Phí chấm dứt hợp đồng: áp dụng khi bên mua bảo hiểm yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước ngày đáo hạn.

  Trên đây là những thông tin về những loại phí của Gia đình tôi yêu. Khách hàng muốn tham gia gói dịch vụ trên của Epos Manulife sẽ được nhân viên của chúng tôi tư vấn cụ thể hơn.