Bảo tức tích lũy của Manulife

18/10/2018 13:04

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm của Epos Manulife, khách hàng không chỉ được bảo vệ sức khỏe mà đây còn là giải pháp tiết kiệm tài chính hiệu quả. Manulife Việt Nam thường xuyên cập nhật lãi suất định kỳ trên Website. Ngọc Yến Epos, một chi nhánh của Manulife Việt Nam xin gửi đến khách hàng lãi suất tính đến thời điểm hiện tại.

Biểu đồ bảo tức tích lũy

Lãi suất bảo tức luôn thay đổi tuy nhiên đều có xu hướng tăng. từ năm 2002 đến 2010 lãi suất khá cao và ổn định dần. Tính tới tháng 1/2018 lãi suất lên tới 6,8% dự tính năm 2019 lãi suất tăng mạnh trở lại.

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Bảo tức tích lũy của Manulife

18/10/2018 13:04

Khi tham gia hợp đồng bảo hiểm của Epos Manulife, khách hàng không chỉ được bảo vệ sức khỏe mà đây còn là giải pháp tiết kiệm tài chính hiệu quả. Manulife Việt Nam thường xuyên cập nhật lãi suất định kỳ trên Website. Ngọc Yến Epos, một chi nhánh của Manulife Việt Nam xin gửi đến khách hàng lãi suất tính đến thời điểm hiện tại.

Biểu đồ bảo tức tích lũy

Lãi suất bảo tức luôn thay đổi tuy nhiên đều có xu hướng tăng. từ năm 2002 đến 2010 lãi suất khá cao và ổn định dần. Tính tới tháng 1/2018 lãi suất lên tới 6,8% dự tính năm 2019 lãi suất tăng mạnh trở lại.

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8