Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm là thai phụ trong gói bảo hiểm Chắp cánh tương lai

10/11/2018 11:32

Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife là gói bảo hiểm bảo vệ con yêu cũng như hoạch định tài chính cho ước mơ sau này của con. Với các quyền lợi nổi trội của gói bảo hiểm trên, hôm nay Ngọc Yến Epos Manulife sẽ phân tích cho khách hàng về quyền lợi đầu tiên của Chắp cánh tương lai.

Quyền lợi biến chứng thai sản và Quyền lợi dị tật bẩm sinh

Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ “Người được bảo hiểm là thai phụ” có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi và đang mang thai tuần thứ 18 trở lên tại Ngày hiệu lực trong hợp đồng.

Trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực, công ty sẽ thanh toán 20% số tiền bảo hiểm trừ nợ (nếu có) tại thời điểm được chuẩn đoán mắc bệnh nếu:

  • Người được bảo hiểm là thai phụ được chuẩn đoán mắc bất kì biến chứng thai sản, quy định tại hợp đồng hoặc
  • Con do người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực mắc dị tật bẩm sinh quy định tại hợp đồng.

+ Thanh toán 1 lần duy nhất

+ Hợp đồng có hiệu lực khi người được bảo hiểm còn sống

+ Thời gia chờ: 30 ngày

Quyền lợi này sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

  • Công ty đã chấp nhận thanh toán Quyền lợi Biên chứng thai sản hoặc quyền lợi dị tật bẩm sinh, hoặc
  • Khi hợp đồng thực hiện Chuyển đổi người được bảo hiểm theo quy định của hợp đồng.

Không chỉ là gói sản phẩm hoạch định tài chính cho con, Chắp cảnh tương lai còn bảo vệ con yêu và mẹ bầu ngay từ khi bé bắt đầu được hình thành trong bụng mẹ. Bảo vệ con, bảo vệ mẹ bầu chính là Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm là thai phụ trong gói bảo hiểm Chắp cánh tương lai

 
Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm là thai phụ trong gói bảo hiểm Chắp cánh tương lai

10/11/2018 11:32

Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife là gói bảo hiểm bảo vệ con yêu cũng như hoạch định tài chính cho ước mơ sau này của con. Với các quyền lợi nổi trội của gói bảo hiểm trên, hôm nay Ngọc Yến Epos Manulife sẽ phân tích cho khách hàng về quyền lợi đầu tiên của Chắp cánh tương lai.

Quyền lợi biến chứng thai sản và Quyền lợi dị tật bẩm sinh

Trước tiên chúng ta cần hiểu rõ “Người được bảo hiểm là thai phụ” có độ tuổi từ 18 đến 55 tuổi và đang mang thai tuần thứ 18 trở lên tại Ngày hiệu lực trong hợp đồng.

Trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực, công ty sẽ thanh toán 20% số tiền bảo hiểm trừ nợ (nếu có) tại thời điểm được chuẩn đoán mắc bệnh nếu:

  • Người được bảo hiểm là thai phụ được chuẩn đoán mắc bất kì biến chứng thai sản, quy định tại hợp đồng hoặc
  • Con do người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra trong thời gian Hợp đồng còn hiệu lực mắc dị tật bẩm sinh quy định tại hợp đồng.

+ Thanh toán 1 lần duy nhất

+ Hợp đồng có hiệu lực khi người được bảo hiểm còn sống

+ Thời gia chờ: 30 ngày

Quyền lợi này sẽ chấm dứt khi xảy ra một trong các sự kiện sau:

  • Công ty đã chấp nhận thanh toán Quyền lợi Biên chứng thai sản hoặc quyền lợi dị tật bẩm sinh, hoặc
  • Khi hợp đồng thực hiện Chuyển đổi người được bảo hiểm theo quy định của hợp đồng.

Không chỉ là gói sản phẩm hoạch định tài chính cho con, Chắp cảnh tương lai còn bảo vệ con yêu và mẹ bầu ngay từ khi bé bắt đầu được hình thành trong bụng mẹ. Bảo vệ con, bảo vệ mẹ bầu chính là Quyền lợi dành cho người được bảo hiểm là thai phụ trong gói bảo hiểm Chắp cánh tương lai