Chuyển đổi Người được bảo hiểm trong Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife

14/11/2018 17:13

Chắp cánh tương lai là gói bảo hiểm nhân thọ của sự kết tinh tình yêu ba mẹ dành cho con, là món quà giúp con yêu phát triển tương lai. Trong quyền lợi sản phẩm, mẹ bầu đang mang thai từ tuần thứ 18 sẽ được mua bảo hiểm cho bé, khi con chào đời, công ty và người bảo hiểm sẽ chuyển đổi người được bảo hiểm sang cho con.

Chuyển đổi Người được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm được hiểu cụ thể như sau:

Bên mua bảo hiểm phải thông báo đến công ty và làm thủ tục chuyển đổi Người được bảo hiểm của hợp đồng từ người được bảo hiểm là Thai phụ sang người được bảo hiểm là Trẻ em trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm là trẻ em được sinh ra ( thời hạn chuyển đổi)

Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thực hiện việc chuyển đổi trong thời hạn chuyển đổi, người được bảo hiểm là trẻ em sẽ tự động được chuyển đổi thành người được bảo hiểm của hợp đồng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn chuyển đổi hoặc kể từ thời điểm người được bảo hiểm là thai phụ tử vong (nếu có), tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước.

Trường hợp người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra nhiều hơn một con trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm phải chọn một người con người làm Người được bảo hiểm là trẻ em của hợp đồng.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong việc thanh toán các quyền lợi liên quan đến Người được bảo hiểm là thai phụ vs Người được bảo hiểm là trẻ em trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thực hiện việc chuyển đổi trên.

Như vậy, chỉ với những thủ tục đơn giản, người được bảo hiểm là mẹ bầu sau sinh đã có thể chuyển đổi sang cho con yêu. Đó chính là quyền lợi Chuyển đổi Người được bảo hiểm trong Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife.
Chuyển đổi Người được bảo hiểm trong Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife

14/11/2018 17:13

Chắp cánh tương lai là gói bảo hiểm nhân thọ của sự kết tinh tình yêu ba mẹ dành cho con, là món quà giúp con yêu phát triển tương lai. Trong quyền lợi sản phẩm, mẹ bầu đang mang thai từ tuần thứ 18 sẽ được mua bảo hiểm cho bé, khi con chào đời, công ty và người bảo hiểm sẽ chuyển đổi người được bảo hiểm sang cho con.

Chuyển đổi Người được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm được hiểu cụ thể như sau:

Bên mua bảo hiểm phải thông báo đến công ty và làm thủ tục chuyển đổi Người được bảo hiểm của hợp đồng từ người được bảo hiểm là Thai phụ sang người được bảo hiểm là Trẻ em trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm là trẻ em được sinh ra ( thời hạn chuyển đổi)

Trường hợp bên mua bảo hiểm chưa thực hiện việc chuyển đổi trong thời hạn chuyển đổi, người được bảo hiểm là trẻ em sẽ tự động được chuyển đổi thành người được bảo hiểm của hợp đồng kể từ thời điểm kết thúc thời hạn chuyển đổi hoặc kể từ thời điểm người được bảo hiểm là thai phụ tử vong (nếu có), tùy thuộc sự kiện nào xảy ra trước.

Trường hợp người được bảo hiểm là thai phụ sinh ra nhiều hơn một con trong thời gian hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực, Bên mua bảo hiểm phải chọn một người con người làm Người được bảo hiểm là trẻ em của hợp đồng.

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong việc thanh toán các quyền lợi liên quan đến Người được bảo hiểm là thai phụ vs Người được bảo hiểm là trẻ em trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không thực hiện việc chuyển đổi trên.

Như vậy, chỉ với những thủ tục đơn giản, người được bảo hiểm là mẹ bầu sau sinh đã có thể chuyển đổi sang cho con yêu. Đó chính là quyền lợi Chuyển đổi Người được bảo hiểm trong Chắp cánh tương lai của Ngọc Yến Epos Manulife.