KÊNH HỢP TÁC BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

21/08/2018 09:20

Kênh Hợp Tác Bảo hiểm qua Ngân hàng  là một trong những kênh phân phối chiến lược của Ngọc Yến Epos . Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành "'Kênh Hợp Tác Phân Phối Bảo Hiểm Qua Ngân Hàng tốt nhất thị trường, đơn giản và dễ sử dụng, luôn lấy khách hàng làm tâm điểm và không ngừng gia tăng lợi ích cho tất cả các bên liên quan".

Ngọc Yến Epos - Manulife Việt Nam  đã phối hợp với các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, mang lại cho các khách hàng các giải pháp bảo vệ và kế hoạch tài chính chất lượng cao.

Các đối tác ngân hàng của Ngọc Yến Epos - Manulife Việt Nam hiện tại bao gồm: 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

---------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
KÊNH HỢP TÁC BẢO HIỂM QUA NGÂN HÀNG

21/08/2018 09:20

Kênh Hợp Tác Bảo hiểm qua Ngân hàng  là một trong những kênh phân phối chiến lược của Ngọc Yến Epos . Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành "'Kênh Hợp Tác Phân Phối Bảo Hiểm Qua Ngân Hàng tốt nhất thị trường, đơn giản và dễ sử dụng, luôn lấy khách hàng làm tâm điểm và không ngừng gia tăng lợi ích cho tất cả các bên liên quan".

Ngọc Yến Epos - Manulife Việt Nam  đã phối hợp với các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, mang lại cho các khách hàng các giải pháp bảo vệ và kế hoạch tài chính chất lượng cao.

Các đối tác ngân hàng của Ngọc Yến Epos - Manulife Việt Nam hiện tại bao gồm: 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank 
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - SCB
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank
- Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam

---------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8