Sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô

21/08/2018 14:47

Ngọc Yến Epos xin giới thiệu đến Qúy khách hàng về sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô như sau : 

- Bảo hiểm vi mô cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình của họ, điều mà trước đây họ chưa thể vươn tới với điều kiện tài chính hạn chế của mình.
- Cùng với Chính phủ góp phần xóa đói, giảm nghèo, và ổn định an sinh xã hội.
- Giúp tạo thói quen tiết kiệm cho người dân Việt Nam, nhất là phụ nữ.
- Phổ cập kiến thức & lợi ích của Bảo hiểm nhân thọ cho người dân Việt Nam.

------------------------------------

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô

21/08/2018 14:47

Ngọc Yến Epos xin giới thiệu đến Qúy khách hàng về sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô như sau : 

- Bảo hiểm vi mô cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho các phụ nữ có thu nhập thấp và gia đình của họ, điều mà trước đây họ chưa thể vươn tới với điều kiện tài chính hạn chế của mình.
- Cùng với Chính phủ góp phần xóa đói, giảm nghèo, và ổn định an sinh xã hội.
- Giúp tạo thói quen tiết kiệm cho người dân Việt Nam, nhất là phụ nữ.
- Phổ cập kiến thức & lợi ích của Bảo hiểm nhân thọ cho người dân Việt Nam.

------------------------------------

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8