Nhiệm vụ xã hội của bảo hiểm vi mô

21/08/2018 14:56

Bảo hiểm vi mô có nhiệm vụ vô cùng to lớn trong đời sống xã hội. Ngọc Yến Epos xin trình bày nhiệm vụ của bảo hiểm vi mô như sau : 

- Manulife tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất hiện được Bộ Tài Chính và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chọn để triển khai Bảo hiểm vi mô nhiều ý nghĩa này.

- Bảo hiểm vi mô là sự đóng góp trở lại cho cộng đồng và xã hội của Manulife Việt Nam, thể hiện sự tri ân đến người dân và Chính phủ Việt Nam cho việc đã tạo điều kiện tốt nhất, tin tưởng lựa chọn, và giao phó trọng trách bảo vệ tài chính gia đình cho Manulife Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

-------------------------------------------------

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Nhiệm vụ xã hội của bảo hiểm vi mô

21/08/2018 14:56

Bảo hiểm vi mô có nhiệm vụ vô cùng to lớn trong đời sống xã hội. Ngọc Yến Epos xin trình bày nhiệm vụ của bảo hiểm vi mô như sau : 

- Manulife tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất hiện được Bộ Tài Chính và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chọn để triển khai Bảo hiểm vi mô nhiều ý nghĩa này.

- Bảo hiểm vi mô là sự đóng góp trở lại cho cộng đồng và xã hội của Manulife Việt Nam, thể hiện sự tri ân đến người dân và Chính phủ Việt Nam cho việc đã tạo điều kiện tốt nhất, tin tưởng lựa chọn, và giao phó trọng trách bảo vệ tài chính gia đình cho Manulife Việt Nam trong suốt 15 năm qua.

-------------------------------------------------

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8