Chương trình Bạn Đồng Hành

21/08/2018 14:26

Chương trình bạn đồng hành của Ngọc Yến Epos Manulife gồm Đặc điểm và Quyền lợi sản phẩm cụ thể, mang đến thông tin hữu ích cho khách hàng đã, đang và sẽ tham gia

a) Đặc điểm sản phẩm
Thời hạn hợp đồng: 07 năm
Thời hạn đóng phí: 07 năm
Tuổi tham gia: phụ nữ từ 20-50 tuổi
Định kỳ đóng phí: 300.000 đồng/năm (mỗi khách hàng được sở hữu tối đa 3 hợp đồng)
b) Tóm lược Quyền lợi sản phẩm
- Tử vong do tai nạn: 20 triệu đồng
- Tử vong không do tai nạn: 10 triệu đồng
- Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 12 triệu đồng

Sự kiện bảo hiểm Bồi thường
Mất một chi hoặc một mắt VND 4M
Mất hai chi hoặc hai mắt VND 6M

- Đáo hạn hợp đồng: 100% tổng phí đã đóng trong 07 năm, không có lãi (với điều kiện là không nhận bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực)
- Trợ cấp thu nhập khi nằm viện:
+ Năm thứ nhất của hợp đồng: 180.000 đồng cho mỗi lần nằm viện
+ Từ năm hợp đồng thứ 2 trở đi: 360.000 đồng cho mỗi lần nằm viện
Điều kiện cho quyền lợi Hỗ trợ tài chính do nằm viện: 
• Số lần nằm viện tối đa: 3 lần/năm/hợp đồng, và mỗi lần nằm viện phải tối thiểu 05 đêm liên tục
• Nằm viện do tai nạn: có hiệu lực ngay khi tham gia bảo hiểm  
• Nằm viện do ốm đau, bệnh tật: sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
.------------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Chương trình Bạn Đồng Hành

21/08/2018 14:26

Chương trình bạn đồng hành của Ngọc Yến Epos Manulife gồm Đặc điểm và Quyền lợi sản phẩm cụ thể, mang đến thông tin hữu ích cho khách hàng đã, đang và sẽ tham gia

a) Đặc điểm sản phẩm
Thời hạn hợp đồng: 07 năm
Thời hạn đóng phí: 07 năm
Tuổi tham gia: phụ nữ từ 20-50 tuổi
Định kỳ đóng phí: 300.000 đồng/năm (mỗi khách hàng được sở hữu tối đa 3 hợp đồng)
b) Tóm lược Quyền lợi sản phẩm
- Tử vong do tai nạn: 20 triệu đồng
- Tử vong không do tai nạn: 10 triệu đồng
- Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn do tai nạn: tối đa 12 triệu đồng

Sự kiện bảo hiểm Bồi thường
Mất một chi hoặc một mắt VND 4M
Mất hai chi hoặc hai mắt VND 6M

- Đáo hạn hợp đồng: 100% tổng phí đã đóng trong 07 năm, không có lãi (với điều kiện là không nhận bất kỳ quyền lợi bảo hiểm nào trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực)
- Trợ cấp thu nhập khi nằm viện:
+ Năm thứ nhất của hợp đồng: 180.000 đồng cho mỗi lần nằm viện
+ Từ năm hợp đồng thứ 2 trở đi: 360.000 đồng cho mỗi lần nằm viện
Điều kiện cho quyền lợi Hỗ trợ tài chính do nằm viện: 
• Số lần nằm viện tối đa: 3 lần/năm/hợp đồng, và mỗi lần nằm viện phải tối thiểu 05 đêm liên tục
• Nằm viện do tai nạn: có hiệu lực ngay khi tham gia bảo hiểm  
• Nằm viện do ốm đau, bệnh tật: sau 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
.------------------------------------

 

Liên hệ với Ngọc Yến Epos thông qua:

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8