Bảo hiểm Vi mô

Nhiệm vụ xã hội của bảo hiểm vi mô
Manulife tự hào là công ty bảo hiểm nhân thọ duy nhất hiện được Bộ Tài Chính và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam chọn để triển khai Bảo hiểm vi mô nhiều ý nghĩa này.
1
Sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô
Sứ mệnh của Bảo hiểm vi mô, những thông tin cần thiết cùng những chính sách đi kèm
2
Quy trình chi trả quyền lợi bảo hiểm
quy trình đóng phí bảo hiểm khách hàng cần biết khi tham gia các gói bảo hiểm của Ngọc Yến Epos Manulife
3
Chương trình Bạn Đồng Hành
Chương trình bạn đồng hành của Ngọc Yến Epos Manulife gồm Đặc điểm và Quyền lợi sản phẩm cụ thể, mang đến thông tin hữu ích cho khách hàng đã, đang và sẽ tham gia
4