Văn phòng EPOS

VĂN PHÒNG MỚI CỦA NGỌC YẾN EPOS TẠI ĐÔNG ANH
Với chi nhánh tại Đông Anh, mục đích tiên quyết của Ngọc Yến Epos đó là đặt lợi ích của Qúy khách hàng lên đầu tiên. Với nguồn khách hàng vô cùng lớn tại Đông Anh, để thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng, giải quyết mọi vấn đề mà khách hàng gặp phải. Ngọc Yến Epos - Đông Anh chắc chắn trở thành nơi gửi gắm niềm tin yêu và niềm vui cuộc sống của Qúy khách hàng ! 
1