Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến của Epos Manulife

26/12/2018 15:19

Quý khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife có thể sử dụng các loại thẻ ATM, VISA, MASTER, JCB của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán phí bảo hiểm dễ dàng và nhanh chóng.

Các giao dịch được áp dụng:

 • Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ
 • Hoàn trả khoản vay hay tạm ứng từ giá trị tài khoản*

(*) Chỉ áp dụng đối với thẻ nội địa

Bốn bước đơn giản để thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:

 1. Truy cập cổng thông tin trực tuyến Manuconnect dành cho khách hàng
 2. Chọn “Đóng phí bảo hiểm trực tuyến”
 3. Nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm cần thanh toán phí
 4. Thực hiện giao dịch

Epos Manulife chúc khách hàng một tuần làm việc mới hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến của Epos Manulife

26/12/2018 15:19

Quý khách hàng của Ngọc Yến Epos Manulife có thể sử dụng các loại thẻ ATM, VISA, MASTER, JCB của nhiều ngân hàng khác nhau để thanh toán phí bảo hiểm dễ dàng và nhanh chóng.

Các giao dịch được áp dụng:

 • Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ
 • Hoàn trả khoản vay hay tạm ứng từ giá trị tài khoản*

(*) Chỉ áp dụng đối với thẻ nội địa

Bốn bước đơn giản để thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến:

 1. Truy cập cổng thông tin trực tuyến Manuconnect dành cho khách hàng
 2. Chọn “Đóng phí bảo hiểm trực tuyến”
 3. Nhập thông tin hợp đồng bảo hiểm cần thanh toán phí
 4. Thực hiện giao dịch

Epos Manulife chúc khách hàng một tuần làm việc mới hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8