Thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng trực tuyến

27/12/2018 14:21

Thuận tiện, nhanh chóng đóng phí mọi lúc mọi nơi, khách hàng của Epos Manulife có thể thanh toán phí bảo hiểm thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến* của các ngân hàng sau.

(*) Bạn cần có tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking).

Ngọc Yến Epos Manulfie chúc quý khách một tuần làm việc hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Thanh toán phí bảo hiểm qua ngân hàng trực tuyến

27/12/2018 14:21

Thuận tiện, nhanh chóng đóng phí mọi lúc mọi nơi, khách hàng của Epos Manulife có thể thanh toán phí bảo hiểm thông qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến* của các ngân hàng sau.

(*) Bạn cần có tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến (internet banking).

Ngọc Yến Epos Manulfie chúc quý khách một tuần làm việc hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8