Thanh toán phí bảo hiểm qua hệ thống ATM của ngân hàng Vietcombank

26/12/2018 15:12

Nếu khách hàng của Epos Manulife đang sở hữu thẻ ATM của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank, bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm thuận tiện tại hệ thống máy ATM của ngân hàng này.

Các bước thao tác trên máy ATM:

1. Đăng nhập

2. Chọn “Thanh toán Bảo hiểm & DV tài chính"

3. Chọn MANULIFE (Công ty TNHH Manulife Việt Nam)

4. Chọn “Nộp phí bảo hiểm”

5. Nhập số hợp đồng bảo hiểm (10 số) và số tiền cần thanh toán

6. Kiểm tra lại thông tin thanh toán

7. Chọn “Đồng ý”

Tham khảo danh sách và địa chỉ hệ thống máy ATM Vietcombank

Ngọc Yến Epos Manulife chúc quý khách một tuần làm việc hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8
Thanh toán phí bảo hiểm qua hệ thống ATM của ngân hàng Vietcombank

26/12/2018 15:12

Nếu khách hàng của Epos Manulife đang sở hữu thẻ ATM của ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Vietcombank, bạn có thể thanh toán phí bảo hiểm thuận tiện tại hệ thống máy ATM của ngân hàng này.

Các bước thao tác trên máy ATM:

1. Đăng nhập

2. Chọn “Thanh toán Bảo hiểm & DV tài chính"

3. Chọn MANULIFE (Công ty TNHH Manulife Việt Nam)

4. Chọn “Nộp phí bảo hiểm”

5. Nhập số hợp đồng bảo hiểm (10 số) và số tiền cần thanh toán

6. Kiểm tra lại thông tin thanh toán

7. Chọn “Đồng ý”

Tham khảo danh sách và địa chỉ hệ thống máy ATM Vietcombank

Ngọc Yến Epos Manulife chúc quý khách một tuần làm việc hiệu quả!

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ngọc Yến Epos.

- Email: yenisvnu@gmail.com
- Hotline: 024.730.44686; 0972892442
- Văn phòng Tập Đoàn Manulife Việt Nam: Toà Nhà CMC - 11 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội
- Văn Phòng Epos - Manulife: 76/8 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Website: http://www.ngocyenmanulifespecial.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/ngocyenmanulife.epos

Tải App ứng dụng: - https://goo.gl/cYsjkb
                               - https://itunes.apple.com/vn/app/epos-to%C3%A0n-c%E1%BA%A7u/id1438211014?l=vi&mt=8