Sinh nhật nhân viên được tổ chức thường xuyên

22/11/2018 10:09

Đến với Ngọc Yến Epos Manulife để được hưởng những chính sách đãi ngộ tốt nhất. Manulife tự tin là một trong những tập đoàn có chính sách đãi ngộ tốt nhất hiện nay, là môi trường cho những cá nhân thỏa mãn đam mê kinh doanh, học tập và trải nghiệm cùng khách hàng.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Ngọc Yến Epos Manulife tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng 11.

Chúc bạn Nguyễn Doanh tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc, sớm trở thành MDRT trong năm 2019 và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong ngành bảo hiểm.!!!
Sinh nhật nhân viên được tổ chức thường xuyên

22/11/2018 10:09

Đến với Ngọc Yến Epos Manulife để được hưởng những chính sách đãi ngộ tốt nhất. Manulife tự tin là một trong những tập đoàn có chính sách đãi ngộ tốt nhất hiện nay, là môi trường cho những cá nhân thỏa mãn đam mê kinh doanh, học tập và trải nghiệm cùng khách hàng.

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Ngọc Yến Epos Manulife tổ chức sinh nhật cho nhân viên trong tháng 11.

Chúc bạn Nguyễn Doanh tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc, sớm trở thành MDRT trong năm 2019 và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong ngành bảo hiểm.!!!